logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 31800
Meno farnosti : Cabaj-Čápor
Pcmeno farnosti : cabajcapor
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 269
Poradie : 40030
Citát : CABAJ-ČAPOR 951 17, tel. 988 434, o. Nitra (4.040), k. sv. Michala A. (1780). — Fil.: 1. Časť Cabaj (2.400), k. Najsv. Troj. (1750), os.: Pereš, Rigler, Nový Cabaj, Fýzeš, 2. Časť Čapor, os. Hrúšťov. — K 69, p 53, s 27.
Duchovný správca: Štefan Hričovský.

Číslo záznamu : 41419
Meno farnosti : Cabaj-Čápor
Pcmeno farnosti : cabajcapor
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 27-28
Poradie : 110
Citát : 2. Čápor. Ecclesia ad S. Michaelem Archangelum. Parochia
erecta anno 1787. Matricas habet ab anno 1788. Patronus:
Episcopus Nitriensis. Parochus: D. Geysa Kubiček.
Cooperator:

Num. anim. Cath. A. C. Jud. Div.
In Matre: 1276 1 3 -
Filiali Cabaj Eccl. 1418 10 26 2 1½
Praed. Hrušťova 95 - - - 3

Dist. a
matrc
Km.
Num. anim. Cath. A.C. Jud. Div.

Veľká Dolina 110 - - - 4
Malá Dolina 70 - - - 4
Peškodál 44 - - - 5
Fyzeš 60 - - - 3
Bagár 28 - - - 3
Nový Pereš 260 - - - 4
Horný Pereš 120 - - - 5
Dolný Pereš 44 - - - 6
Birócy Pereš 20 - - - 2
_____________________________________________________________
Universim 3555 11 29 2

SS. Ros. 720, SMBS 72, S. Adalb. 132, Unio Cath. mul.
230, Prop. F. 1 1 0 .
Usus linguae: Slavicae.
Posta, telephonium, statio telegraphica: Cabaj, st. viae fer.:
Nitra.

Číslo záznamu : 42008
Meno farnosti : Cabaj-Čápor
Pcmeno farnosti : cabajcapor
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 40
Poradie : 40
Citát : CSÁPOR. Parochia nov. erecta Anno 1787. |
Ecclesia ad S. Michaelem Archang. |
Patronus. Exc. D. Episc. Nitriensis. |
Parochus. D. Georgius Ribárik. |
In Matre: Cath. AC. Jud. |
563 - 5 |
Filialibus: |
Czabay, Ecclesia ad SSS. Trinitatem. Ibidem |
Capella B. M. V. + 1032 2 105 | Cont.
Nagy-IHát, et Pórós Allod. 51 - - | 1
Lingua: Slav. Summa: 1646 2 110

Číslo záznamu : 42169
Meno farnosti : Cabaj-Čápor
Pcmeno farnosti : cabajcapor
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 141
Poradie : 1670
Citát : Csápor. Joannes Koncz. Joannes Fabuss. Victor Richter. Ignatius Pataky. Emericus Pridavka. Joannes Csernohorszky. Georgius Ribárik .

Číslo záznamu : 43018
Meno farnosti : Cabaj-Čápor
Pcmeno farnosti : cabajcapor
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 27
Poradie : 100
Citát : 2. Cabaj-Čápor. Ecclesia ad S. Michaelem Archangelum. Dist. a
Parochia erecta anno 1787. Matricas habet ab anno 1788. matre
Patronus: Episcopus Nitriensis. Parochus: Idem, qui Km.
Secretarius Distr. Cooperator: —

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud.
In Matre: 1010 - - 14
Filiali Cabaj Eccl. 1223 12 - 20 --
Praed. Hrušťova 80 - - - 3
Veľká Dolina 90 - - - 4
Malá Dolina 80 - - - 4
Peškodál 34 - - - 5
Fyzeš 54 - - - 3
Bagár 36 - - - 3
Chrček 7 - - - 3
Nový Pereš 250 - - 4 4
Horný Pereš 120 - - - 5
Dolný Pereš 39 - - - 6
Birócy Pereš 25 - - - 2
________________________________________________________
Universim: 3048 12 - 38

SS. Ros. 450, SS. Cor. J. 60, Alt. 50, S. Adalb. 115,
Unio Cath. mul. 450, Prop. F. 200, Inf. J. 160, S. M. B. 60.
Usus linguae: Slavicae.
Posta, telephonium, statio telegraphica: Cabaj.

Číslo záznamu : 43425
Meno farnosti : Cabaj-Čápor
Pcmeno farnosti : cabajcapor
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 31
Poradie : 110
Citát : 3. Csápor. Ecclesia ad S. Michaelem Archangelum. Paro-
chia erecta anno 1787. Matricas habet ab anno 1788.
Patronus: Episcopus Nitriensis. Parochus: Idem, qui
V.-A.-Diaconus ord., Cooperator: D. Josephus Benes.

Num. anim. Cath. Gr. rit. un. A. C. H. C. Jud.
In matre: 820 — — — 16 --
Filiali Czabaj Eccl. 1078 — — — 72 --
Praed. Hruscsó 108 — — — 2 3
Nagyvölgy 52 — — — — 4
Kisvölgy 43 — — — — 4
Peskodár 32 — — — — 5
Füzes 50 — 2 — -- 3
Bagár 34 — 4 — -- 3
Búspörös 132 2 — — — 3
Felsőpörös 44 — — — 5 4
Középporös 25 — — — — 5
Biróczypörös 32 — — — — 6
Kakasmajor 12 — — — — 2
___________________________________________________________
Universim 2462 2 6 95
Usus linguarum: hungaricae, slavicae.
Posta, telephonium, statio telegraphica: Czabaj.