logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 8648
Meno farnosti : Beša
Pcmeno farnosti : besa
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 27
Poradie : 8200
Citát : Besse.
(Bese.)
In ADtu Barsensi, VADtu Verebélyensi. Antiqua parochia. Matricae ab 1733. Ecclesia ad Stam Annam. Lingua hungarica, slavica. Patronus: Comes Hunyady de Kéthely.

1733. Jul. - - - - Madarász Josephus.
1740. Maji 13. 1742. - - Kuna Paulus.
1742. Maji 28. 1750. - - Nagy Josephus.
1750. Apr. 29. + 1759. Apr. 12. Fummer Franciscus.
1759. Apr. 19. + 1764. Apr. 12. Jávor Michael.
1764. Maji 7. 1770. - - Szoják Joannes.
1770. Oct. 20. + 1784. Sept. - Jósza Josephus.
1784. Nov. 4. 1788. - - Najmon Josephus.
1788. Dec. 30. 1801. Apr. 1. Kovács Antonius.
1801. Maji 9 1803. Mart. - Kulyfay Nicolaus.
1803. Apr. 27. 1811. Dec. - Ribeczky Franciscus.
1811. Dec. 21. 1821. Sept. - Andaházy Josephus.
1821. Sept. 12. 1831. Aug. 13. Dobias Michael.
1831. Sept. 16. 1839. - - Benedek Joannes.
1839. Nov. 22. 1861. Apr. - Jursza Joannes.
1861. Maji 1. 1862. Mart. 17. Donay Joannas.
1862. Mart. 17. 1868. Apr. 8. Kleinhans Ignatius.
1868. Sept. 9. - - - Lulicsek Isidorus.

Číslo záznamu : 28653
Meno farnosti : Beša
Pcmeno farnosti : besa
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 49
Poradie : 1470
Citát : BEŠA 935 36, tel. 968 37, o. Levice, (3.500), k. sv. Anny (1753). — Fil.: 1. Jesenské Údolie (115), k. sv. Václava (1939), 2. Iňa (440) k. P. M. Ruž. (1866), 3. Bardoňovo (750), k. sv. Bartolomeja (1782), 4. Pozba (103), kap. P. M. Sedemb. (1927), kap. P. M. Sedemb. (1915). — K 31, p 27, s 11.
Duchovný správca: Ladislav Šálka.
Kňaz bývajúci vo farnosti: Vincent Bábin, SVD.

Číslo záznamu : 49980
Meno kňaza : Hypolit (Bardoňovo,1332)
Pcmeno kňaza : hypolit1332bardonovo
Meno farnosti : Beša
Pcmeno farnosti : besa
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 190
Poradie : 48550
Citát : Item Ypolitus sacerdos ecclesie Sancti Nicolai [de] Bartuka (Barakcha ) iuratus dixit non valere mediam marcam, solvit III. grossos.
Preklad : Hypolit, kňaz v kostole sv. Mikuláša v Bardoňove (filiálka Beše), ktorý prísažne dosvedčil, že jeho benefícium nepresahuje pol marky, zaplatil tri groše.

Číslo záznamu : 51649
Meno kňaza : Blasius(Beša,1332)
Pcmeno kňaza : blasius1332besa
Meno farnosti : Beša
Pcmeno farnosti : besa
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 258
Poradie : 65240
Citát : Item Blasius sacerdos de Bes iuratus solvit VI. grossos.
Preklad : Blažej, kňaz z Beše prísažne zaplatil 6 grošov.

Číslo záznamu : 54358
Meno kňaza : Pavol(Beša,1332)
Pcmeno kňaza : pavol1332besa
Meno farnosti : Beša
Pcmeno farnosti : besa
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 326
Poradie : 92330
Citát : Item Paulus de Betsch misit VI. grossos.
Preklad : (Kňaz) Pavol z Beše poslal 6 grošov.

Číslo záznamu : 55277
Meno farnosti : Beša
Pcmeno farnosti : besa
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 350
Poradie : 101520
Citát : Primo de Bors solvit III.
Preklad : Na prvom mieste (kňaz) z Beše zaplatil 3 (groše).

Číslo záznamu : 55925
Meno farnosti : Beša
Pcmeno farnosti : besa
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 365
Poradie : 108000
Citát : Primo de Bes solvit III. grossos.
Preklad : Na prvom mieste (kňaz) z Beše zaplatil 3 groše.