logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 54491
Meno kňaza : Egidius(Berehy(Ukrajina),1332)
Pcmeno kňaza : egidius1332berehy
Meno farnosti : Berehy(Ukrajina)
Pcmeno farnosti : berehyU
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 330
Poradie : 93660
Citát : Item Egidius de Bereg de villa Bygan solvit V. grossos.
Preklad : (Kňaz) Egidius z Bereh (Ukrajina) z obce Bygan zaplatil 5 grošov.

Číslo záznamu : 54492
Meno kňaza : Egidius(Berehy(Ukrajina),1332)
Pcmeno kňaza : egidius1332berehy
Meno farnosti : Berehy(Ukrajina)
Pcmeno farnosti : berehyU
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 330
Poradie : 93670
Citát : Item idem Egidius de Bereg pro quibusdam sacerdotibus de eadem misit XII. grossos.
Preklad : Ten istý Egidius za niektorých kňazov od nich poslal 12 grošov.

Číslo záznamu : 55522
Meno farnosti : Berehy(Ukrajina)
Pcmeno farnosti : berehyU
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 356
Poradie : 103970
Citát : Item plebanus de Berek.
Preklad : Tiež kňaz z Bereh (Ukrajina).

Číslo záznamu : 56177
Meno farnosti : Berehy(Ukrajina)
Pcmeno farnosti : berehyU
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 371
Poradie : 110520
Citát : Item de Berek.
Preklad : Tiež (kňaz) z Bereh (Ukrajina).