logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 9363
Meno farnosti : Balog nad Ipľom
Pcmeno farnosti : balognadiplom
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 444
Poradie : 135620
Citát : Ipoly-Balog.

In ADtu Hontensi, VADtu Drégelyensi. Nunc filia ad Ipolynyék. Jam 1392. exstitit hic Parochia. Ecclesia Sti Nicolai.

1332. inter et 1337. ccc. - Georgius, sacerdos S. Nicolai de Beleg.
1647. occ. - - - - Losonczy Michael, Licentiatus.

Číslo záznamu : 28930
Meno farnosti : Balog nad Ipľom
Pcmeno farnosti : balognadiplom
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 98
Poradie : 4240
Citát : DEKANÁT MODRÝ KAMEŇ

Okresný dekan: vacat

1. Balog nad Ipľom — 2. Bušince — 3. Čebovce — 4. Dolné Plachtince — 5. Hrušov — 6. Ipeľské Predmostie — 7. Kamenné Kosihy —. 8. Modrý Kameň — 9. Nenince — 10. Olováry — 11. Sečianky — 12. Sklabina — 13. Veľká Čalomija — 14. Veľké Zlievce — 15. Vinica — 16. Vrbovka — 17. Želovce.

BALOG NAD IPĽOM 991 09, p. V. Čalomija, tel. 917 46, o. V. Krtíš (850), k. sv. Mikuláša (1200). — K 14, p 11, s 9.
Duchovný správca: Tibor Montskó.

Číslo záznamu : 49915
Meno kňaza : Gregor (Balog nad Ipľom, 1332)
Pcmeno kňaza : jurajbalognadiplom1332
Meno farnosti : Balog nad Ipľom
Pcmeno farnosti : balognadiplom
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 186
Poradie : 47900
Citát : Item Gregorius sacerdos Sancti Nicolai de Belek iuratus non credere valere suum beneficium ultra III. fertones, solvit IIII. grossos et medium.
Preklad : Gregor, kňaz (kostola) sv. Mikuláša v Balogu, prísažne (vyhlásil), že jeho benefícium nie je viac ako tri fertóny, zaplatil 4 groše a pol.