logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 8635
Meno farnosti : Bajtava
Pcmeno farnosti : bajtava
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 19
Poradie : 5750
Citát : Bajta.

In ADtu Honthensi, VADtu Nagymarosensi. Parochia erecta 1785. Matricae ab eodem anno. Ecclesia ad Nativ. B. M. V. Lingua hungarica. Patronus: Princeps Primas Regni, Archi-Episcopus. Strig.

1787. - - 1812. Jun. 29. Vörös Franciscus, Capellanus localis, dein Parochus.
1812. Aug. 18. 1826. Jul. 26. Horváth (Aitich) Michael.
1826. Jul. - 1832. - - Kremnicska Thomas.
1832. Maji 16. 1832. Dec. 12. Turcsányi Carolus, AA. LL. et Phil. Doctor. Consistorii Tyrnav. Assessor.
1832. Dec. 12.1 1837. Apr. 12. Ordódy Theodorus.
1837. Apr. 12. 1854. - - Birkés Georgius.
1854. - - 1871. Nov. 5. Korber Alexander.
1871. - - + 1887. Mart. - Edényi Martinus.
1887. - - - - - Simor Ladislaus.

Číslo záznamu : 9397
Meno farnosti : Bajtava
Pcmeno farnosti : bajtava
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894supp
Strany : 1050
Poradie : 232180
Citát : Bajta.
Ab 1871. admin. 22. Jan. 1872. parochus Kovács Emericus. Ab eodem a. Edényi Martinus.

Číslo záznamu : 28761
Meno farnosti : Bajtava
Pcmeno farnosti : bajtava
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 67
Poradie : 2550
Citát : Obvod c — dekan Jozef Cséfalvay

1. Bajtava — 2. Bíňa — 3. Bruty — 4. Gbelce — 5. Chľaba — 6. Kamenica nad Hronom — 7. Kamenín — 8. Kamenný Most — 9. Malé Kosihy - 10. Mužla — 11. Obid — 12. Salka — 13. Sikenička — 14.Svodín — 15. Štúrovo.

BAJTAVA 943 65, p. Kamenica n. Hr., tel. 21, o. N. Zámky (600), k. P. M. Národ. (17. st.). — K 11, p 9, s 1.
Duchovný správca: Excurrendo zo Salky.