logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 8812
Meno farnosti : Báb
Pcmeno farnosti : bab
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 131
Poradie : 43050
Citát : Kisbáb.
(Klein Bab, Mli Báb.)
In ADtu Nitriensi, VADtu Ujlakensi. Antiqua Parochia.1) Matricae ab 1721. Apr. 10. Ecclesia ad Stum Emericum. Lingua slavica. Patronus: Dominium Kisbáb.

1332. inter et 1337. occ. - Petrus, plebanus de Báb.
1678. - - 1689. - - Hanula Georgius in Ujlak et Báb.
1691. Maji 17. 1692. - - Czerlik Franciscus in Ujlak et Báb.
1692. Jun. 20. 1693. Jun. 1. Zabkovics Georgius.
1693. Jun. 4. 1699. - - Istvánovics Martinus.
1699. Aug. 28. 1701. - - Jankovics Stephanus.
1701. Apr. 1703. Dec. 20. - Modray Joannes.
1704. Mart. 10. 1706. - - Csitáry Joannes.
1706. Febr. 26. 1707. - - Rozboril Georgius.
1707. Jan. 22. 1715. - - Papanek Franciscus.
1715. Maji 31. 1719. - - Stukub Josephus.
1719. Maji 19. 1721. - - Lukacsovics Georgius.
1721. - - 1722. - - Remenka Michael, Admin.
1722. Jun. 27. + 1730. Jul. 10. Maszarovics Martinus.
1730. Jul. 21. 1733. - - Kuzmann Mathias.
1733. Dec. 5. + 1748. Dec. 22. Vratanay Antonius.
1748. Jan. 20. 1748. - - Polakovics Joannes.
1748. Nov. 10. 1761. - - Planiczky Joannes.
1761. Apr. 30. + 1790. Dec. 11. Koloni Franciscus.
1790. Dec. - + 1812. Febr. 10. Mallyó Antonius.
1812. Jul. - + 1850. Jan. 19. Hárossy Carolus.
1850. Febr. - 1885. Sept. - Palugyay Joannes, Nep. Admin. 1853. Sept. 2. Parochus.
1885. Sept. - 1886. Maji - Paulovics Paulus.
1886. Maji 5. - - - Bacskády de Eadem Augustinus.

1) Parochia in „Baab“ occurrit in Statutis Capit. Strig. de a. Péterffy, l. c. - Visitator districtus Galgócz a. 1559. adnotavit, quod Bab vacaret et per Parochum de Sempthe administraretur. - Mox asseclae Lutheri eam occupaverunt, quorum praedicantes erant 1614. Michael Szerdahelyi et 1625. Paulus Bikessy superintendens Cisdanubianus.

Číslo záznamu : 28697
Meno farnosti : Báb
Pcmeno farnosti : bab
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 56
Poradie : 1910
Citát : DEKANÁT NITRA-VIDIEK

Okresný dekan: Emil Scheimer Obvod a — dekan ThDr. Jozef J. Bača

1. Báb — 2, Hajské — 3. Jelšovce — 4. Lapáš — 5. Lehota — 6. Lukáčovce — 7. Mojmírovce — 8. Nitra-Janíkovce — 9. Nitra-Lu-žianky — 10. Nové Sady — 11. Rišňovce — 12. Svätoplukovo — 13. Šurianky — 14. Veľké Zálužie — 15. Veľký Cetín — 16. Vinodol — 17. Výčapy-Opatovce — 18. Zbehy.

BÁB 951 34, tel. 928 325, okr. Nitra (3.500), k. sv. Imricha (1761). — Fil.: Rumanová (1.540), k. P. M. Ruž. (1900), os.: Mladý Háj. — K 43, p 33, s 25.
Duchovný správca: Štefan Neumann.

Číslo záznamu : 50710
Meno kňaza : Peter (Malý Báb, 1332)
Pcmeno kňaza : peter1332malybab
Meno farnosti : Báb
Pcmeno farnosti : bab
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 230
Poradie : 55850
Citát : [Item Petrus de Bab] iuratus dixit, non credere ultra V. fertones valere, [et iuravit, ut alii supra, et est Nitriensis], solvit decimam.
Preklad : Peter z Bábu prisahal, že (jeho benefícium) nemá hodnotu viac ako 5 fertónov, prisahal ako predchádzajúci, desiatok zaplatil.