logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Zlaté Klasy

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Povýšenia Svätého Kríža
Iné mená:
Zlaté Klasy : okres Dunajská Streda/Trnavský kraj (Bratislavská stolica) 1960 zlúč. o. Čenkovce, Maslovce a Rastice (1956 vyčl. o. Hurbanova Ves) do o. Zlaté Klasy; 1993 vyčl. o. Čenkovce.
1960– Zlaté Klasy
----------------------
Maslovce: 1773 Vajas-Vatta, 1786 Wajasch-Watta, 1808, 1927–1938, 1945–1948 Vajas-Vata, 1863–1907 Vajasvatta, 1913–1920, 1938–1945 Vajasvata, 1948–1960 Maslovce
Rastice: 1773 Nagy-Magyar, Grosz-Magendorff, 1786, 1808 Groß-Magendorf, Nagy-Magyar, 1863–1913, 1938–1945 Nagymagyar, 1920 Grossmagendorf, 1927–1938, 1945–1948 Veľký Mager, Nagy-Magyar, 1948–1960 Rastice
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Horné Janíky (400), k. B. S. J. (1914), 2. Hubice (400), k. P. M. Navšt. (1400), 3. D. Janíky, 4. Hurbanova Ves, 5. Nový Trh, 6. Tonkovce I., 7. Cenkovce, 8. Maslovce, 9. Oľdza, 10. Csörge pustatina.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1399 - - - - - Thomas. farár
1406 - - - - - Mikuláš (Rastice, 1406) farár
1421 - - - - - Michal (Zlaté Klasy, 1421) farár
1469 - - - - - Pavol (Zlaté Klasy, 1469) farár
1534 sp. - - - - Járfas, Demeter farár
1561 a 1562 - sp. - Anton (Zlaté Klasy, 1561) farár
1671 máj 1. 1673 - - Ciriacus, Ján farár
1673 mar. 15. 1681 - - Erős, Michal farár
1681 - - 1683 - - Nagy, Ján, kanonik (-1699) farár
1683 - - 1685 - - Tardoskeddi Stephanus. farár
1685 feb. 4. 1687 - - Mérei, Michal farár
1687 jan. 28. 1687 feb. - Kövér, Ján farár
1687 feb. 26. 1691 - - Szent-Királyi Georgius. farár
1691 máj 6. 1698 - - Kövér, Ján farár
1698 apr. 27. 1713 - - Szenczy Georgius. farár
1713 - - 1714 - - Gyöngyösy, Michal farár
1719 sept. 22. 1720 - - Nagyszeghy, Pavol farár
1720 okt. 22. 1724 - - Pesthy, Anton farár
1724 máj 3. 1729 máj 10. Lukáč, Vavrinec Jozef farár
1729 máj 17. 1734 - - Slandersitz, vel Szlávassy Martinus. farár
1735 máj 2.1 1781 - - Bankó, Štefan farár
1781 Nov 13. +1803 - - Pázmány, Štefan farár
1781 - - +1828 aug. 9. Pázmány, Peter (1758-1828) farár
1803 - - +1828 aug. 9. Pázmány, Peter (1758-1828) farár
1828 - - +1837 jan. 20. Gál, Ján farár
1837 apr. 10. 1847 - - Sztarecsek Michael. farár
1847 apr. - 1862 jún - Seffcsik Paulus. farár
1862 jún 6. +1888 máj 9. Čabo, Jozef farár
1888 - - 1892 - - Kišfaludi, Žigmund farár
1892 - - - - - Leszkay, Alexander farár
1963 - - 1994 - - Lelovics, Andrej správca farnosti