logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Zlaté Klasy

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Povýšenia Svätého Kríža
Iné mená:
Zlaté Klasy : okres Dunajská Streda/Trnavský kraj (Bratislavská stolica) 1960 zlúč. o. Čenkovce, Maslovce a Rastice (1956 vyčl. o. Hurbanova Ves) do o. Zlaté Klasy; 1993 vyčl. o. Čenkovce.
1960– Zlaté Klasy
----------------------
Maslovce: 1773 Vajas-Vatta, 1786 Wajasch-Watta, 1808, 1927–1938, 1945–1948 Vajas-Vata, 1863–1907 Vajasvatta, 1913–1920, 1938–1945 Vajasvata, 1948–1960 Maslovce
Rastice: 1773 Nagy-Magyar, Grosz-Magendorff, 1786, 1808 Groß-Magendorf, Nagy-Magyar, 1863–1913, 1938–1945 Nagymagyar, 1920 Grossmagendorf, 1927–1938, 1945–1948 Veľký Mager, Nagy-Magyar, 1948–1960 Rastice
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Horné Janíky (400), k. B. S. J. (1914), 2. Hubice (400), k. P. M. Navšt. (1400), 3. D. Janíky, 4. Hurbanova Ves, 5. Nový Trh, 6. Tonkovce I., 7. Cenkovce, 8. Maslovce, 9. Oľdza, 10. Csörge pustatina.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1399 - - - - - Tomáš (Rastice, 1399) farár
1406 - - - - - Mikuláš (Rastice, 1406) farár
1421 - - - - - Michal (Zlaté Klasy, 1421) farár
1469 - - - - - Pavol (Zlaté Klasy, 1469) farár
1561 a 1562 - sp. - Anton (Zlaté Klasy, 1561) farár
1634 sp. - - - - Járfas, Demeter farár
1671 máj 1. 1673 - - Ciriacus, Ján farár
1673 mar. 15. 1681 - - Erős, Michal farár
1681 - - 1683 - - Nagy, Ján, kanonik (-1699) farár
1683 - - 1685 - - Tardoskeddi, Štefan farár
1685 feb. 4. 1687 - - Mérei, Michal farár
1687 jan. 28. 1687 feb. - Kövér, Ján farár
1687 feb. 26. 1691 - - Szentkirályi, Juraj farár
1691 máj 6. 1698 - - Kövér, Ján farár
1698 apr. 27. 1713 - - Szenczy, Juraj farár
1713 - - 1714 - - Gyöngyösy, Michal farár
1719 sept. 22. 1720 - - Nagyszeghy, Pavol farár
1720 okt. 22. 1724 - - Pesthy, Anton farár
1724 máj 3. 1729 máj 10. Lukáč, Vavrinec Jozef farár
1729 máj 17. 1734 - - Slandersitz, Martin farár
1735 máj 2.1 1781 - - Bankó, Štefan farár
1781 Nov 13. +1803 - - Pázmány, Štefan farár
1803 - - +1828 aug. 9. Pázmány, Peter (1758-1828) farár
1828 - - +1837 jan. 20. Gál, Ján farár
1837 apr. 10. 1847 - - Sztarecsek, Michal farár
1847 apr. - 1862 jún - Seffcsik, Pavol farár
1862 jún 6. +1888 máj 9. Čabo, Jozef farár
1888 - - 1892 - - Kišfaludi, Žigmund farár
1892 - - +1932 febr. 23. Leszkay, Alexander farár
1933 - - 1933 - - Szabó, Štefan (1904-1990) administrátor
1934 - - 1938 - - Makk, František administrátor
1938 - - 1940 - - Neznámy kňaz
1940 - - 1963 - - Kaszás Jozef farár
1963 - - 1994 - - Lelovics, Andrej správca farnosti
1994 - - - - - Naszvadi Alexander, farár