logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Žiar nad Hronom

Zriadenie:
strobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Kríža
Iné mená:
Žiar nad Hronom : okres Žiar nad Hronom/Banskobystrický kraj (Tekovská stolica) 1969 pričl. o. Horné Opatovce; 1971 pričl. o. Šášovské Podhradie; 1971–1991 pričl. o. Ladomerská Vieska; 1980–1991 pričl. o. Lutila.
1773 Sancta Crux, Sz[ent]-Kereszt, Heiligs-Creütz, Swaty Kriss, 1786 S[ent]-Kereszt, 1808 Szent-Kereszt, Fanum Sanctae Crucis, Heiligen-Kreutz, Swatý Kříž, 1863 Szentkereszt, 1873–1888 Barsszentkereszt, 1892–1913 Garamszentkereszt, 1920 Svätý Kríž, 1927–1955 Svätý Kríž nad Hronom, 1955– Žiar nad Hronom
-----------------------
Horné Opatovce: 1773 Felső-Apáthi, Horne Opatowcze, 1786 Felschő-Apáthi, Horne Opatowce, 1808 Felső-Apáthi, Viészka-Apáthi, Opatdorf, Horní Opátowce, 1863–1913 Felsőapáti, 1920–1969 Horné Opatovce
Šášovské Podhradie: 1773 Saskő-Várallya, Schlosz-Dorff, Sossow, 1786 Scháschkő-Wárallya, Schloßdorf, Ssossow, 1808 Saskővárallya, Schloßdorf, Podhradí, 1863 Szászka, 1873–1877 Sasköváralja, 1882–1913 Saskőváralja, 1920 Podhradie, 1927–1971 Šášovské Podhradie
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Stará Kremnička (1.050), k. sv. Imricha (1889), 2. Kupča, kap. sv. Štefana (1863), 3. Skalka, kap. P. M. Navšt. (15. st.).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá, exemptná. Asi ju založili beňadickí benediktíni. Nachodí sa v protokoloch páp. desiatku aj v Pazmáňovom katalógu. V prvopočiatkoch to bola veľkofara. V priebehu storočí sa z nej oddelili niektoré obce a v nich sa zriadili samostatné farnosti: 1562 Lutila, 1623 Lovča, 1767 Trnavá Hora, 1778 Pitelová, ktorá bola ako filiálka pridelená ku Jastrabej a r. 1946 tu bola zriadená expozitúra. Reformácia sem neprenikla, vzhľadom na ostrihomského arcibiskupa ako zemepána. Kaplánska stanica je tiež starobylá. R. 1529 nariadil arcobiskupský vikár , aby si farár držal kaplána. Odvtedy jestvuje.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1254 a 1264 - sp. - Gerhard z Parmy farár
1264 sp - - - - Vrbas farár
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(1332,Žiar nad Hronom) kňaz
1417 - - - - - Juraj farár
1516 - - - - - Jakub, Matej farár
1529 sp. - - - - Michal (Žiar nad Hronom, 1529) farár
1559 sp. - - - - Kemenič, Juraj farár
1561 sp. - - - - Tomáš (Žiar nad Hronom, 1561) farár
1562 sp. - - - - Koczczal Petrus farár
1578 - - - - - Fraštácky, Mikuláš farár
1588 sp. - - - - Parlachin, Abrahám farár
1595 sp. - - - - Victoris Martinus, Chereninus farár
1616 sp. - - - - Jakub, Matej farár
1618 a 1626 - sp. - Zolnensis Joannes. farár
1626 sp. - - - - Bosnay, Matej farár
1630 sp. - - - - Jančovič, Jakub farár
1633 sp. - - - - František (Hronský Svätý Kríž, 1633) farár
1633 sp. - - - - Skačáni, Martin farár
1635 - - 1657 - - Bogdanóci, Juraj farár
1657 - - 1669 - - Szlavik, Bazil farár
1669 nov. 27. 1686 - - Husár, Vavrinec farár
1686 - - 1686 - - Doktorovič, Juraj farár
1686 mar. 17. 1692 - - Skerlecz, Juraj farár
1692 - - 1695 - - Ivák, Vavrinec farár
1695 jún 17. +1705 - - Püspöky Štefan farár
1705 - - 1705 - - Hajnovič, František farár
1706 - - 1710 - - spravujú protestanti
1710 - - 1710 - - Benkovič, Juraj farár
1710 jan. 8. 1711 - - Révay, Tomáš farár
1711 - - 1718 - - Reguli, Abrahám Štefan farár
1718 - - 1740 - - Sipéky, Alexander farár
1740 máj 7. +1756 aug. 17. Dubovský, Juraj zo Svätého Kríža farár
1756 aug. 24. 1769 - - Čermák, Jozef farár
1769 máj 24. 1770 - - Karácsonyi, Ján farár
1770 apr. 19. 1793 - - Šimončič, Jozef farár
1793 - - 1798 - - Hlinický, Ignác farár
1798 - - 1807 - - Horáček, Ján farár
1807 - - 1820 - - Folger, František farár
1820 - - 1852 - - Scherer, Ján farár
1852 - - 1853 - - Privitzer, František farár
1853 - - 1854 - - Berlica, František farár
1854 - - 1868 - - Hýroš, Michal (1823-1908) farár
1868 - - 1900 - - Chrástek, Michal farár
1900 - - 1913 - - Vetzel Štefan farár
1913 - - 1930 - - Halko, Zoltán farár
1930 - - 1941 - - Briedoň, Daniel farár
1941 - - 1942 - - Balko, Michal farár 1942 ThDr.
1942 - - +1954 jan. 2. Šimuni Jozef farár
1954 - - 1988 jún 30. Dovala, Jozef správca farnosti
1988 - - 1990 - - Kaniansky, Jozef správca farnosti
1990 apr. - 1991 okt. - Bednár Ján správca farnosti