logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Zemplínske Kopčany

Titul kostola:
P. M. Naneb. (1817).
Iné mená:
Zemplínske Kopčany MI/KI zemplín. 1773 Hegyi, Kopcsany, 1786, 1863–1913, 1938–1945 Hegyi, 1808 Hegyi, Kopossany, Kopčany, 1920, 1948–1979 Kopčany, 1927–1938, 1945–1948 Kopčany, Hegyi, 1979– Zemplínske Kopčany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Drahňov (300), 2.Malé Raškovce (110), 3. Oborín (20), 4. Slavkovce (200), 5. Veľké Raškovce (130), k. Nanebevst. Pána (1969).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická
Poznámka :
Traz filiálka Budkoviec.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Egidius(Oborín,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Jakub(Kopčany,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(Veľké Raškovce,1332) kňaz
1808 - - 1811 - - Kalna Bogner, Matúš, OFMConv administrátor
1813 - - 1820 - - Petrovič, Štefan administrátor
1820 - - 1822 - - Nyulászy, Juraj, de Csaholy farár
1823 - - 1826 - - Jelenffy, Štefan farár
1826 - - 1827 - - Kadlubjak, Pavol administrátor
1827 - - 1855 - - Matyik, Ján administrátor
1855 - - 1857-1891 - - Bodnár, Ján, ml administrátor
1857 - - 1859 - - Bugyis, Ján administrátor
1859 - - - - - Bugyis, Ján farár
1886 - - 1888 - - Lojda, Jozef administrátor
1888 po - 1888 po - Tasnády, Jozef administrátor
1888 - - 1898 - - Baritsko, Andrej administrátor 1898 farár
1900 - - - - - Lipták, Jozef (1864-1927) administrátor-farár
1900 - - kaplán - - Novák, František (1873-1901) administrátor
1927 - - 1964 - - Onderko, Koloman administrátor
1965 - - 1968 - - Hoczman, Emil správca farnosti
1967 - - - - - Cirbus, Karol administrátor
1975 - - - - - Kuča, Ján administrátor