logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Zemné

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Martina, biskupa
Iné mená:
Zemné : okres Nové Zámky/Nitriansky kraj (Komárňanská stolica) 1954 vyčl. o. Dedina Mládeže.
1773 Szimó, 1786 Simő, 1808, 1863 Szémő, Szimő, 1873–1920, 1938–1945 Szimő, 1927–1938, 1945–1948 Zemné, Szimő, 1948– Zemné
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Kamoča (30).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1560 sp. - - - - Klement (Gúg, 1560) farár pri Nových Zámkoch
1679 apr. 17. 1679 - - Kürtösy, Andrej farár
1679 nov. 18. 1690 - - Čatay, Štefan farár
1690 apr. 2. 1695 máj 10. Vatay Joannes. farár
1695 júl 2. 1697 - - Győri, Matej farár
1697 aug. 28. 1714 - - Cajbolt, Ján farár
1714 - - 1715 - - Stokker, Martin farár
1715 jún 5. 1716 aug. - Szőlősy, Melichar farár
1716 júl 15. 1717 - - Forgáč, František (1680-1737) farár
1717 apr. 2. 1719 - - Scsaszni, Juraj farár
1719 júl 24. 1733 feb. 22. Hajdinovič, Martin farár
1733 mar. 5. 1733 nov. 1. Ordódy, Juraj farár
1733 nov. 6. 1740 dec. 17. Konkolyi, Ladislav farár
1740 dec. 2. 1763 okt. 8. Gabriš, Ján farár
1764 feb. 12. 1776 aug. 19. Petényi, Juraj farár
1776 aug. 19. 1782 feb. - Darvaš, Imrich farár
1782 mar. 1. 1795 apr. 19. Ujváry, Juraj farár
1795 apr. 19. 1807 apr. 16. Vadász, Ondrej farár
1807 máj 20. +1845 dec. 12. Kovács, Matúš farár
1846 apr. 5. +1855 aug. 25. Sárkány, Ján farár
1855 sept. 18. 1862 sept. - Bedeő, Pavol farár
1862 sept. 4. 1882 okt. 5. Balogh, Ján (1806-1885) farár
1882 - - 1882 dec. 13. Gaál, Štefan administrátor
1882 dec. 13. 1888 - - Gaál, Štefan farár
1888 - - 1889 - - Szép, Ľudovít administrátor
1889 - - 1898 - - Marosi, Jozef farár
1898 - - 1899 - - Prágay, Jozef administrátor
1900 - - 1910 - - Szimélyi Gustavus administrátor
1911 - - 1940 - - Juhász, Štefan farár
1940 - - 1988 - - Czuczor Pavol, správca farnosti, farár 1953 školský dekan