logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Žemberovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Mena Panny Márie
Iné mená:
Žemberovce: okres Levice/Nitriansky kraj (Hontianska stolica) 1947 zlúč. o. Dolné Žemberovce a Horné Žemberovce.
1947– Žemberovce
-----------------
Dolné Žemberovce: 1773 Alsó-Sember, 1786 Alschó-Schember, 1808 Alsó-Zsember, Alsó-Sember, Dolní Žemberowce, 1863–1913 Alsózsember, 1920–1947 Dolné Žemberovce
Horné Žemberovce: 1773 Felső-Sember, 1786 Felschő-Schember, 1808 Felső-Zsember, Felső-Sember, Horní Žemberowce, 1863–1913 Felsőzsember, 1920–1947 Horné Žemberovce.
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Brhlovce (620), k. P. M. Sedemb. (1771), 2. Kmeťovce (152), k. Krista Kráľa (1928).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Andrej (Žemberovce, 1332) farár
1696 máj 14. 1697 apr. 19. Szuhay, Juraj farár
1697 jún 24. 1699 - - Paulikovics, Juraj farár
1699 - - - - - Turkovics, Juraj farár
1703 máj 17. 1709 - - Biely, Juraj farár
1709 máj 4. 1711 - - Sixti, Štefan farár
1711 nov. 1. 1716 - - Novák, Martin farár
1716 - - 1716 - - Haluznati, Andrej farár
1716 dec. 20. 1725 - - Zacskovics, Martin farár
1725 feb. 24. 1739 - - Kapray, Martin Rudolf farár
1739 - - +1750 nov. 9. Jachan, Martin František farár
1750 dec. 22. +1801 mar. 3. Lehocký, Ján farár
1801 - - +1831 mar. 27. Skala, Matej farár
1831 apr. 22. +1863 feb. 12. Walmrath Joannes. farár
1863 apr. 13. 1871 - - Faludi, František (1829-1879) farár
1871 - - +1925 - - Bittner, Lazár farár 1914 prísediaci
1925 - - 1930 - - Váradi Jozef farár
1930 jún 12. 1931 - - Bob, Ján administrátor
1932 - - 1946 - - Váradi Jozef administrátor
1947 - - 1948 - - Kostolanský, Anton správca farnosti
1948 - - 1983 - - Gajdoš, Pavol (1910-) správca farnosti
1984 - - - - - Vojtko Stanislav, farár