logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Žehra

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Svätého Ducha
Iné mená:
Žehra: okres Spišská Nová Ves/Košický kraj (Spišská stolica) po 1877 pričl. o. Hotkovce.
1773 Zsegre, Zehra, 1786 Zschegre, Zschehra, 1808 Zsegre, Schigra, Žehra, Žechra, 1863–1902 Zsegra, 1907–1913 Zsigra, 1920– Žehra
---------------------
Hotkovce: 1808 Hotkócz, Újmajor, Hotkowce, 1863 Hottkóc, 1873–1877 Hotkóc
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Granč-Petrovce (487), k. sv. Martina (1626), 2. Beharovce (244), k. sv. Michala A. (1823), 3. Hodkovce ÚSS (175), kap. Pov. sv. Kríža (1520), 4. Hodkovce (40), 5. Žehra-Dreveník (460).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1700 - - - - - Hanusóczy, Ladislav farár
1763 sp. - - - - Bernolák, Michal farár
1811 sp. - 1812 sp. - Held Joannes farár
1821 sp. - 1837 sp. - Meravy Joannes farár
1838 sp. - 1839 sp. - Machaj, Jozef farár
1841 sp. - 1843 sp. - Vitkovszky Josephus farár
1856 sp. - - - - Duchon Joannes farár
1914 - - 1915 - - Borušák, Jozef administrátor
1952 - - 1953 - - Stravník, Jozef správca farnosti
1964 - - 1974 - - Lejša, Fedor správca farnosti
1974 - - - - - Krajňák, Michal (1924) správca farnosti