logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Zbehy

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Povýšenia Svätého kríža
Iné mená:
Zbehy: okres Nitra/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica) 1986 pričl. o. Andač.
1773 Izbegh, Zbehy, 1786 Ueszbégh, Izbek, 1808 Üzbégh, Izbék, Izběhy, Zběhy, 1863–1877 Üzbégh, 1882–1913 Üzbég, 1920 Zbehy, Izbehy, 1927– Zbehy
---------------------
Andač: 1773 Andács, 1786 Andacsch, 1808 Andacs, Andač, 1863–1877 Andács, 1882 Ándács, 1888–1907 Andacs, 1913 Kisandacs, 1920–1986 Andač
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Čakajovce (1.520), k. sv. Kataríny (17. st.).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Michal (Zbehy, 1332) farár
1560 sp. - - - - Augustín (Zbehy, 1560) farár
1630 a 1634 - sp. - Puczek, Mikuláš farár
1647 sp. - - - - Berecký, Benedikt farár
1657 sp. - - - - Ambrušovič, Martin farár
1663 apr. 12. - - - Tarnóczy, Ján (Zbehy, 1663) farár
1700 apr. 27. 1706 - - Trsztyánszky, Ján (Jelšovce, -1703) farár
1706 mar. 8. 1706 - - Tapolcsányi, Štefan farár
1706 nov. 26. 1709 - - Csitáry, Ján farár
1709 apr. 28. 1709 - - Biely, Juraj farár
1709 máj 31. 1711 - - Konder, Juraj farár
1711 máj 12. 1714 máj 17. Gál, Adam farár
1714 jún 19. 1715 júl 12. Vaneczy Joannes. farár
1716 máj 6. 1718 - - Sipéky, Alexander farár
1718 apr. 26. 1720 feb. 7. Bezúr, Matej farár
1720 apr. 14. +1753 jan. 20. Kováčovič, Ján farár
1753 feb. 2. 1772 - - Ordódy, Pavol farár
1772 jún 20. 1773 júl 20. Beňuš, Juraj farár
1773 jan. 21. +1782 jún 5. Feichtner, Ján farár
1782 máj - 1790 - - Acél, Jozef farár
1790 - - +1811 máj 21. Koroši, Gabriel farár
1811 jún 26. +1813 okt. 10. Urbanovský, Ján (1761-1813) farár
1813 okt. 10. 1814 jún 19. Pechovič, Jozef farár
1815 júl 26. 1828 - - Bajza, Jozef Ignác farár
1828 okt. 15. +1840 mar. 17. Elefanthy, Michal farár
1840 jún 5. +1846 aug. 18. Csebe, Ondrej farár
1846 sept. 12. 1849 - - Sághy, Vendelín farár
1849 - - +1881 feb. 21. Szerzényi, František farár
1881 máj 24. 1904 - - Melčický, Eugen farár
1904 - - +1911 apr. 7. Pomikal, Ján farár
1911 - - +1928 máj 3. Rákóczy, Jozef farár 1918 dekan
1929 - - 1932 - - Pavlík, Michal administrátor
1932 - - 1935 - - Kovács Tomáš administrátor, farár 1933 farár
1935 - - 1936 - - Ďungel Ignác administrátor
1936 - - 1946 - - Bočák Július administrátor, farár 1937 farár
1946 - - 1959 - - Pospiech, Ján administrátor
1959 - - 1968 - - Raček, Henrich Julián, CCG správca farnosti
1968 - - 2002 jún 30. Kelemen, Ján správca farnosti