logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Závod

Zriadenie:
1630
Titul kostola:
Kostol Svätý Michal
Iné mená:
Závod: okres Malacky/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica) 1951 vyčl. v. o. Záhorie.
1773 Zavod, Závrá [!], Zawody, 1786 Zawod, 1808 Závod, Záwody, 1863 Zavod, 1873–1907 Závod, 1913 Pozsonyzávod, 1920 Závody, 1927– Závod
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1630 - - 1647 - - Ürménczy Joannes. farár
1647 - - 1663 - - Szinaiczin, Ferdinan farár
1663 - - 1666 - - Paskovi, Ambróz Ján farár
1666 máj 5. 1680 - - Boboth, Ján zo Závodu (17. storočie) farár
1680 okt. 30. - - - Dulický, František licenciát
1702 máj 5. 1705 - - Blaškovič, Michal farár
1705 máj 12. 1706 - - Borecký, Martin farár
1706 apr. 10. 1707 - - Kupini, Jakub farár
1707 máj 7. 1715 feb. 23. Dobšovič, Ondrej Anton farár
1715 mar. 21. 1719 - - Klempay, Ján Gašpar farár
1719 apr. 2. 1719 - - Agnelli, Juraj Imrich farár
1719 júl 25. +1737 máj 15. Vinkóczy Paulus. farár
1737 jún 25. +1754 dec. 7. Šimonovič, Michal farár
1755 feb. 15. 1762 apr. 28. Blaškovič, Ján (?-1782) farár
1762 máj 12. +1770 - - Linhard, Ľudovít farár
1770 máj 13. 1776 nov. 5. Torner, Ján farár
1776 nov. 1. 1809 - - Grineus, Matej farár
1809 nov. 28. +1829 dec. 31. Zápraszni Georgius. farár
1830 jan. 8. 1833 - - Homoky, Jozef farár
1833 máj 9. +1862 jún 4. Tasky, Ján farár
1862 okt. 4. 1864 mar. 23. Vlašek, Ján Nepomuk farár
1864 marec - 1864 máj - Chmela, Jozef administrátor
1864 máj 13. +1881 nov. 22. Kamánfalvy, František farár
1881 - - 1882 - - Kopčany, Eduard František administrátor
1882 mar. 15. 1888 - - Vámossy Carolus. farár
1888 - - 1890 - - Ranko, Štefan farár
1889 - - 1900 ? - Tasky, Ján farár 1890 farár
1900 - - 1901 - - Ochaba, Ján administrátor
1900 - - 1915 - - Kákonyi Ján farár
1915 - - +1934 - - Boll, Ján farár 1926 dekan
1935 - - 1952 - - Pichňa, Eliáš správca farnosti
1952 - - 1953 - - Markech, Anton administrátor
1956 - - +1959 - - Klčo Ján správca farnosti
1959 - - 1960 - - Klčo, Michal správca farnosti
1960 - - 1965 - - Michálek, Štefan (1907-1987) správca farnosti
1965 - - 1976 - - Mikuška, Štefan správca farnosti
1976 - - 1982 - - Mikuška, Michal, OCD správca farnosti
1982 - - 1989 - - Nagy, Jozef (1943-2021) správca farnosti
1989 - - 1991 - - Dočolomanský Imrich administrátor