logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Závada

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Sv. Michala archanjela
Iné mená:
Závada: okres Topoľčany/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica)
1773, 1863–1882 Zavada, 1786 Zawada, 1808 Závada, Záwoda, 1888–1907 Závada, 1913 Nyitrazávod, 1920– Závada
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Velušovce (638), kap. P. M. Obet. (1900), 2. Podhradie (540), kap. P. M. Kráľ. (1967); os.: Záhrady, kap. P. M. Naneb. (1967), Biela Bukovina, Mlynec, Osikov Potok.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš (Závada, 1332) kňaz
1550 sp. - - - - Vavrinec (Veľké Chyndice,1332) farár
1630 sp. - - - - Bohuslavský, Pavol farár
1638 sp. - - - - Textorides, Pavol farár
1667 jún 18. 1671 - - Miskay, Michal farár Podľa životopisu Miskaya.
1711 feb. 3. 1714 máj 5. Jedlička, Juraj (Jacovce, -1733) farár
1714 máj 5. 1722 jan. 14. Jančovič, Štefan (Jacovce, 1712) farár
1722 jan. 20. 1725 - - Kudelovič, Ján Anton farár
1725 jún 22. +1731 máj 5. Rettlich, Andrej Ignác farár
1731 máj 2. 1735 mar. 21. Michna, Matúš farár
1735 apr. 2. 1739 - - Fábry, Michal farár
1739 mar. 9. 1741 sept. 1. Habala, Imrich farár
1741 okt. 9. 1743 jan. 30. Jelenčič, Jozef farár
1743 jan. 30. +1747 dec. 31. Čáki, Ondrej Juraj farár
1748 jan. 26. 1750 júl 27. Maxin, Jakub farár
1750 aug. 16. 1763 júl 29. Medvecký, Jozef farár
1763 aug. 2. +1768 júl 17. Marsó, Štefan farár
1768 aug. 6. 1771 feb. 20. Vincze Joannes. farár
1771 mar. 30. 1772 - - Benáczi, Ladislav farár
1772 sept. 12. +1775 okt. 9. Nemšovský, Martin farár
1775 dec. 14. 1782 sept. - Fabricius, Matej farár
1782 sept. 2. +1801 máj 6. Sartoris, Andrej farár
1801 máj 13. +1808 feb. 8. Andrejkovič, Ján farár
1808 mar. 8. 1819 aug. - Angst, Juraj farár
1819 aug. 28. 1861 máj - Eczeth, Benedikt farár
1861 jún 22. +1864 nov. 3. Dobša, Imrich farár
1865 feb. 9. +1878 mar. 17. Brezánsky, Stanislav farár
1878 júl 18. 1889 - - Sármir, Ján farár
1889 sept. 16. 1894 dec. 7. Orlický, František farár 1889 farár
1895 - - 1895 po - Budaváry, Augustín Andrej administrátor
1898 - - 1906 - - Hainiš, Justín administrátor
1907 - - +1921 febr. 6 Vozák, František farár
1921 - - 1929 - - Kántor Eugen administrátor
1929 - - 1934 - - Tešovič, Jakub správca farnosti
1934 - - 1958 ? - Csomor, Hugo farár
1959 - - 1970 - - Tomašovič, Cyril farár
1971 - - 1990 - - Pavlík, Daniel Vladimír, OFMCap správca farnosti