logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Zákopčie

Zriadenie:
1749
Titul kostola:
sv. Jána Krstiteľa (1801)
Iné mená:
Zákopčie: okres Čadca/Žilinský kraj (Trenčianska stolica)
1773 Zakopcsje, Zakopcje, 1786 Zakopcze, 1808 Zakopcsié, Zákopčí, 1863–1873 Zakopcsje, 1877–1882 Zakopcse, 1888–1902 Zákopcse, 1907–1913 Dombelve, 1920– Zákopčie
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
kap. Najsv. Spasiteľa v os. Holeš (1926), kap. B. S. J. v os. Rule. (1947), kap. B. S. J. na Kýčere (1959), kap. P. M. Sedemb. na Petránkach (1957), kap. P. M. v os. Kľukov. (1920).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1749 - - 1752 - - Nadliczky, Paulus farár
1752 - - 1752 - - Huboczky, Mathias farár
1752 - - 1754 - - Gyuriss, Josephus farár
1754 - - 1760 - - Lančo, Juraj farár
1760 - - 1767 - - Michalovič, Ján farár
1768 - - 1777 - - Szlatiny, Joannes farár
1777 - - 1784 - - Gombár, Andrej farár
1784 - - 1788 - - Perneczky, Josephus farár
1788 - - 1798 - - Szluka, Ladislaus farár
1798 - - 1799 - - Kubica, Anton (1762-1803) farár
1799 - - 1800 - - Rumpel, Gašpar administrátor
1800 - - +1805 - - Jakuš, Juraj farár
1805 - - 1808 - - Medihorský, Adam farár
1808 - - 1812 - - Krabáč, Mikuláš farár
1812 - - 1824 - - Radolský, Ján farár
1824 - - 1825 - - Podivinszky, Joannes farár
1826 - - 1827 - - Daniš, František Xaver farár
1827 - - 1838 - - Bútor, Štefan farár
1838 - - 1849 - - Lerch, František farár
1849 - - 1853 - - Lemeš, Andrej farár
1853 - - +1854 Jún 9 Holáni, Alojz farár
1854 - - +1864 Máj 20 Prokop, Štefan farár
1864 - - 1874 - - Podivinský, František Xaver farár
1874 - - 1887 - - Poliakovič, Ján (1844 - po r. 1920) farár
1887 - - 1887 - - Frátrik, Alexius administrátor
1887 - - 1910 - - Ďurčanský, Demeter farár 1908 tit. prepošt, od r. 1910 kanonik
1910 - - 1911 - - Rédeky, Michal administrátor
1911 - - +1919 - - Špaňár, Štefan farár
1919 - - 1919 - - Minaroviech, Jozef administrátor
1919 - - +1921 - - Fundárek, Rudolf farár
1921 - - 1922 marec 18. Hamaj, Jozef administrátor
1922 - - 1943 - - Dornič, Vojtech farár
1943 - - 1943 - - Hedera, Albert administrátor
1943 - - 1953 - - Kutiš, Ignác farár
1953 - - 1963 - - Haranta, Ján správca farnosti
1963 - - 1968 - - Kiška, Ladislav správca farnosti
1968 okt. 1. 1969 - - Čakánek, Jozef, SDB správca farnosti
1969 - - 1993 - - Daniš, Ján správca farnosti
1993 - - 2000 mar. 1 Hlaváč, Ján správca farnosti