logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Záhradné

Zriadenie:
1951
Titul kostola:
P. M. Sedemb. (1970)
Iné mená:
Záhradné PO/PV šariš. 1773 Szedekirte, Seczikard, 1786 Sedikert, Seczikard, 1808 Szedikert, Szerdikert, Sedikert, Srdikert, 1863–1877 Szedikért, 1882–1913 Szedikert, 1920 Sedikart, Šedzikart, 1927–1948 Sedikart, 1948– Záhradné
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Fintice (1.600), k. P. M. Navšt. (1754).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Sebastian(Záhradné,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Pavol(Záhradné,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Ondrej(Záhradné,1332) kňaz
1934 - - 1934 - - Homoky, Štefan správca farskej expozitúry
1935 - - 1938 - - Hudák, Michal správca farskej expozitúry
1938 - - 1944 - - Albrecht, Štefan správca farskej expozitúry
1944 - - 1946 - - Madár, Ján správca farskej expozitúry
1946 - - 1947 - - Kopčák, Alexander správca farskej expozitúry z Tulčíka
1947 - - 1951 - - Madár, Ján správca farskej expozitúry
1951 - - 1955 - - Pavlík, Ján (1910-1982) správca farnosti
1955 - - 1958 - - Fialka, Jozef administrátor
1958 - - 1958 - - Hreško, Jozef administrátor
1958 - - 1971 - - Macko-Družbacký, Ján správca farnosti
1971 - - 1987 - - Šárocký, František správca farnosti
1987 júl 1. 1990 - - Čontofalský, Rudolf administrátor
1990 - - 1998 nov. - Kollár, Vincent administrátor
1998 nov. - 1999 jún 30. Babčák, Matej excurrendo z Prešova
1999 júl 1. 2004 jún 30. Bielak, Štefan farár
2004 júl 1. 2013 jún 30. Sojčák Štefan farár