logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Záhorská Ves

Zriadenie:
1786
Titul kostola:
Kostol sv. Kataríny, panny a mučenice
Iné mená:
Záhorská Ves: okres Malacky/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica)
1773 Magyarfalva, Ung[e]raden, Uher[s]kawecz [!], 1786 Magyarfalwa, Ungeraden, Uherská Wes, 1808 Magyarfalva, Unger Eyden, Ungeraden, Uherská Wes, 1863–1882 Magyarfalva, 1888–1913 Magyarfalu, 1920 Uhorská Ves pri Morave, 1927–1948 Uhorská Ves, 1948– Záhorská Ves
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1788 - - 1813 okt. 13. Vachovszky Martinus. farár
1813 okt. 13. 1816 feb. 28. Theberi Andreas, Joannes. farár
1816 mar. - 1821 - - Wolff Paulus. farár
1821 okt. 5. 1834 - - Schulegh, Samuel Peter farár
1834 - - +1880 nov. 5. Kvetan, Jozef farár
1881 apr. 20. 1887 - - Markovič, František (1846-1906) farár
1887 - - - - - Kvassay, Karol farár
1908 - - 1909 - - Zsák Michal administrátor
1909 - - - - - Knöpfler Paul. Steph. farár
1929 - - 1939 - - Kolavík, František správca farnosti
1929 - - 1933 - - Gašparec, Ignác (1879) farár
1935 - - 1938 - - Kompánek, Anton farár
1938 po - 1941 - - Pernecký, Martin správca farnosti
1951 - - 1957 - - Drinka, Štefan, SDB administrátor
1957 - - 1960 - - Olšovský, Jozef správca farnosti
1965 - - 1966 júl 16. Lučivjanský, Július správca farnosti
1966 po - 1968 - - Turček, Štefan správca farnosti
1968 - - 1975 - - Cigánek, Jozef, CC správca farnosti
1975 - - 1981 - - Kučerík, Ján správca farnosti
1982 - - 1985 október 7. Srholec, Anton, SDB farár