logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Vyšný Medzev

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Márie Magdalény
Iné mená:
Medzev: okres Košice - okolie/Košický kraj (Abovská, resp. Abovsko-turnianska stolica) 1960 zlúč. o. Nižný Medzev a Vyšný Medzev.
1960– Medzev
-----------------------
Nižný Medzev: 1773 Alsó-Meczenzéff, Unter-Mezenziff, Nizny Meczenziff, 1786 Unter-Metzenseiffen, 1808 Alsó-Metzenzéf, Unter-Metzenseif, 1863 Alsómecenzéff, 1873–1882 Alsómetzenzéf, 1888–1902 Alsómecenzéf, 1907–1913 Mecenzéf, 1920 Nižný Medzev, 1927–1938 Nižný Medzev, Unter-Metzenseifen, Alsó-Mecenzéf, 1938–1948 Nižný Medzev, Unter-Metzenseifen, 1948–1960 Nižný Medzev
Vyšný Medzev: 1773 Felső-Meczenzéff, Ober-Mezenziff, Wissny Meczenziff, 1786 Ober-Metzenseiffen, 1808 Felső-Metzenzéf, Ober-Metzenseif, 1863, 1888–1913 Felsőmecenzéf, 1873–1882 Felsőmetzenzéf, 1920 Vyšný Medzev, 1927–1938 Vyšný Medzev, Ober-Metzenseifen, Felső-Mecenzéf, 1938–1948 Vyšný Medzev, Ober-Metzenseifen, 1948–1960 Vyšný Medzev
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Baňa Lucia (400).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1666 sp. - - - - Nováky, Martin farár
1700 sp. - - - - Grosze, Baltazár Fridrich farár
1700 po - - - - Kutler, Vitus farár
1700 po - - - - Kassovszky, Samuel farár
1748 dec. 16. 1757 - - Mayer Eugenius farár
1757 nov. 19. - - - Hubacsek, Engelbertus farár
1767 - - 1791 - - Zinger, Ján Filip, OPraem farár
1791 - - 1792 - - Plenczner Franciscus administrátor
1792 - - 1802 - - Gedeon, Ludolphus farár
1802 - - 1804 - - Buty, Petrus farár
1804 - - 1810 - - Lahmer, Fridericus O.Praem farár
1810 - - 1812 - - Bernáth Maximilianus farár
1812 - - 1824 - - Pallés Philippus farár
1824 - - 1830 - - Kilian Adrianus farár
1830 - - 1845 - - Pichler Aloisius farár
1845 - - 1876 - - Pyrker Ambrosius farár
1876 - - 1895 ? - Schwarz, Alexander Georgius O.Praem farár
1895 - - 1914 ? - Erben Benedictus farár
1915 - - 1938 - - Skalský, Július Siardus, OPraem farár
1938 - - 1951 - - Ebergényi, Ambróz Maximilián, OPraem farár
1951 - - 1952 - - Szolnoki Tibor Michal správca farnosti
1952 - - 1983 - - Siebert, Rudolf excurrendo z Nižného Medzeva
1983 - - 1988 - - Mydla, Jozef, SJ excurrendo z Nižného Medzeva
1988 - - 1990 - - Schrötter Gilbert administrátor
1990 - - 2010 - - Sokolský, Jozef farár