logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Vrbové

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Martina, biskupa
Iné mená:
Vrbové: okres Piešťany/Trnavský kraj (Nitrianska stolica) 1958 vyčl. o. Prašník; 1975–1990 pričl. o. Šterusy; 1975–1992 pričl. o. Šípkové.
1773 Verbo, Werbowa, Werbowe, 1786 Werbo, Werbowe, Vrbau, 1808 Verbó, Wrbowé, 1863–1913 Verbó, 1920– Vrbové
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1560 sp. - - - - Rafael (Vrbové, 1560) farár
1560 sp. - - - - Oczkó, Juraj farár
1579 sp. - - - - Vadovszky Andreas farár
1601 sp. - - - - Podáczky Martinus farár
1663 mar. 30. 1668 - - Bartošovič, František farár
1668 aug. 31. 1676 - - Trencsényi, Mikuláš farár
1676 - - 1680 - - Kollicz, Tomáš farár
1680 júl 14. 1680 okt. 12. Augustini, Štefan (1640? - 1681) farár
1680 okt. - 1689 - - Haraika, Michal farár Némethy ho dáva nesprávne do Vrbovky
1690 jan. 30. 1693 - - Štrelovič, Ján farár
1693 - - 1699 - - Čelko, Ján (1642-po r. 1699) farár
1699 júl 6. 1703 - - Raukay, Štefan Ignác farár
1703 apr. 7. 1705 - - Ribány, František farár
1705 apr. 3. 1706 - - Istvánffy, Ján farár
1706 dec. 6. 1736 - - Gudič, Juraj farár
1736 máj 28. +1778 jan. 29. Macunda, Pavol farár
1778 - - +1778 sept. 21. Novotný, Matej farár
1778 - - 1801 - - Rudnay, Juraj, kanonik farár
1801 - - 1813 - - Mihalovič, Štefan farár
1813 - - +1824 aug. 12. Duchoň, Ján farár
1824 - - 1844 jan. 14. Škultéty, Michal farár
1844 - - 1883 - - Lőrinczy, Anton farár
1883 - - 1913 - - Kubíček, František farár
1913 - - 1934 - - Takáč Juraj (1876) farár
1935 - - 1951 - - Daďa, Ján farár
1951 - - 1970 - - Šulko Vojtech správca farnosti
1970 - - 1981 - - Sloboda, Augustín správca farnosti
1981 - - 1990 - - Slaninka, Augustín, CM farár
1990 - - - - - Jurina Jozef farár
1990 - - 1990 - - Šprlák, Bohuslav Jozef, OPraem farár