logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Vlkyňa

Titul kostola:
P. M. Ruž. (1892).
Iné mená:
Vlkyňa RS/BC gemer. 1773, 1808, 1863–1913, 1938–1945 Velkenye, 1786 Welkenye, 1920 Veľkyňa, Veľkaňa, 1927–1938, 1945–1948 Veľkyňa, Velkenye, 1948– Vlkyňa
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Lenartovce (200), k. sv. Anny (1850), 2. Číž (200), kap. B. S. J. (1943), 3. Chanava (150).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Lukáš(1332,Číž) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Pasca(1332, Chanava) kňaz
1943 - - 1943 - - Szécsi, Július správca farnosti
1943 - - 1943 - - Szécsi, Július správca farnosti
1964 - - - - - Kostecký, Jozef správca farnosti