logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Vikartovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Martina (1780)
Iné mená:
1283 ako Villa Vykardi, neskôr ako Wykarthy (1513), 1773 Vikartocz, Wikartotz, Wikartowcze, 1786 Wikartócz, 1808 Vikartócz, Weichsdorf, Weichselsdorf, Wykartowce, 1863–1902 Vikartóc, 1907–1913 Hernádfő, 1920– Vikartovce.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Stručné dejiny:
Z roku 1398 je známa listina, v ktorej sú spomenutí prvý richtár Antoš a prvý farár Ján. Ďalší vývoj obce nie je písomne zaznamenaný ale je pravdepodobné, že obec a kostol boli zdecimované nájazdami husitov a neskôr ich pokračovateľov bratríkov v rokoch 1433 – 1462. Nová kapitola a faktické znovuzaloženie obce sa začína vydaním listiny štiavnického opáta Jána z Czully (Čula), ktorý v roku 1513 poveril Juraja Suchana znovuvybudovaním obce na šoltýskom princípe. Od roku 1545 bola dedina luteránska a podľa Vencka bola vikartovská farnosť filiálkou Kravan. Tento stav trval približne 130 rokov (až do roku 1674), kedy Imrich Tököly stratil štiavnické a teda aj vikartovské vlastníctvo pre účasť na Vešelényho protihabsburskom sprisahaní. Vikartovce sa stali kráľovskym majetkom a luteráni sa zmenili automaticky na katolíkov. V Kravanoch nastúpil katolícky kňaz Juraj Tapolczány v roku 1676, ako to dokazuje aj zachovaná matrika (nie je kompletná, iba niekoľko záznamov). Vikartovce boli naďalej filiálkou Kravan a vikartovská katolícka matrika je známa od roku 1691. Zrejme v roku 1680 prevzal Tapolczány aj kubašskú farnosť. Podľa vizitácie prepošta Matiašovského z roku 1693 bola vikartovská farnosť stále filiálkou Kravan a to zrejme platilo aj o Kubachoch. Podľa zápisu v najstaršej dochovanej kubašskej matrike pôvodná matrika zhorela pri požiari fary v roku 1690, preto prvé záznamy sú až z roku 1706, kedy boli všetky tri dediny v rukách pro-luteránskych Rákocziho vzbúrencov a v Kubachcoch aj Vikartovciach bol dosadení evanjelickí farári. Toto obdobie skončilo v roku 1710 porážkou Rákocziho a dediny sa opäť stali katolícke. Vikartovská farnosť bola filiálkou kubašskej až do roku 1794, kedy sa osamostatnila a dostala vlastného kňaza.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1811 sp. - 1812 sp. - Perneczky, Josephus farár
1821 sp. - 1835 sp. - Kaperak Joannes farár
1836 sp. - 1838 sp. - Schelengh Mathias farár
1839 sp. - 1843 sp. - Novotny, Linus, OFMConv farár
1841 sp. - - - - Deszatnik Antonius farár
1843 - - 1847 - - Labanc, Matúš farár
1856 sp. - - - - Ruzsinszky Joannes farár
1953 - - - - - Kubičár, Ján správca farnosti