logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Vígľašská Huta-Kalinka

Zriadenie:
1804
Titul kostola:
Kostol sv. Martina
Iné mená:
Vígľašská Huta-Kalinka: okres Detva/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica) 1926 zlúč. o. Kalinka a Vígľašská Huta do o. Vígľašská Huta-Kalinka.
1926– Vígľašská Huta-Kalinka
------------------------
Kalinka: 1773, 1786 Kalina, 1808 Kalinka, Kalina, 1863–1882 Kalinka, 1888–1902 Kálnok, 1907–1913 Végleskálnok, 1920–1926 Kalinka
Vígľašská Huta: 1773 Vigles-Hutta, 1786 Hutta, Wéglesch-Hutta, 1808 Végles-Huta, 1863 Véghleshuta, 1873–1913 Végleshuta, 1920–1926 Vígľašská Huta
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Klokoč (800), 2. Častobrezie (20), 3. Pliešovské Lazy (105), 4. Slatinské Lazy (200), 5. Stožok (300).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Územie patrilo pôvodne ku slatinskej farnosti. So vzrastajúcim obyvateľstvom ukazovala sa potreba miestneho duchovného správcu, lebo vzdialenosť, ktorú musel prekonávať, bola 13 – 30 km. R. 1786 zriadili tu miestnu kaplánsku stanicu, ktorá bola systemizovaná na farnosť, keď bol posvätený kostol. R. 1810 bol pripojený okruh lazov Častobrezie od zvolenskej farnosti. R. 1856 boli pripojené pliešovské lazy zo sáskej farnosti.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1788 - - 1793 - - Hoffmann, Jozef miestny kaplán
1793 - - 1798 - - Spevák Jozef miestny kaplán
1798 - - 1804 - - Mutňanský, Ábel miestny kaplán
1804 - - 1804 - - Šumichrast, Pavol (1776-1831)
1804 - - 1809 - - Chovanský, Ján farár
1809 - - 1815 - - Blásy, Samuel Matej farár
1815 - - 1824 - - Holéry, Imrich farár
1824 - - 1849 - - Vavrinec Andrej farár
1849 - - 1852 - - Melcer Juraj farár
1852 - - 1852 - - Ivichich, Karol farár
1852 - - 1869 - - Melcer Juraj farár po druhý raz
1869 - - 1878 - - Reiprich, Anton farár
1878 - - 1881 - - Dubnický Jozef farár
1881 - - 1881 - - Matejka Ján (1849-1887) administrátor
1881 - - 1906 - - Odložil, Ján farár
1906 - - 1906 - - Majerský, Eduard administrátor
1906 - - 1912 - - Majthán, Karol farár
1912 - - 1925 - - Országh, Emil farár
1926 - - 1927 - - Gröbl, Andrej farár
1927 - - 1929 - - Ferjanec, Ján farár
1929 - - 1934 - - Mravík, Benedikt správca farnosti
1934 - - 1935 - - Kapitáň, Anzelm farár
1935 po - 1939 máj 1. Huťka, Jozef správca farnosti
1939 - - 1948 - - Bobrovský, Ľudovít správca farnosti
1948 - - 1952 - - Hlinka, Gašpar správca farnosti
1953 - - 1960 - - Serédi, Mikuláš Juraj, OSB správca farnosti
1960 - - +1992 okt. 26. Lenhardt, Ignác správca farnosti