logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Veľký Lapáš

Zriadenie:
1767
Titul kostola:
Kostol Nepoškvrneného Počatia Panny Márie
Iné mená:
Veľký Lapáš: okres Nitra/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica) 1960–1990 zlúč. s o. Malý Lapáš do o. Lapáš.
1773 Nagy-Lapas, 1786 Nagy-Lapasch, Nagy-Lampasch, 1808 Nagy-Lapás, Nagy-Lampás, Welký Lampáš, 1863–1913 Nagylapás, 1920–1960, 1990– Veľký Lapáš
---------------------
Lapáš: 1960–1990 Lapáš
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Golianovo (1.650),k. Krista Kráľa (1937).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1693 aug. 25. - - - Kapri, Štefan (Veľký Lapáš, 1693) farár
1787 - - 1791 - - Lenner, Anzelm farár
1791 - - +1794 mar. 12. Jelenffy, Pavol farár
1794 apr. 15. 1796 dec. 18. Miškolci, Martin (1763-1848) farár
1797 - - +1803 jan. 23. Kollár, Vít farár
1803 - - 1835 nov. 10. Vaszky Josephus. farár
1835 nov. 10. 1838 - - Zaklukál Joannes. farár
1838 jún 5. 1843 - - Kárász, Jozef farár
1843 - - +1843 júl 9. Wagner Ignatius. farár
1843 - - 1850 - - Keller, Michal farár
1850 okt. - 1861 - - Várady Carolus. farár
1861 - - +1864 dec. 20. Tóth, Štefan (1830-po r.1899) farár
1864 - - 1868 - - Chmela, Jozef administrátor
1868 - - +1877 jún 27. Korenči, Móric farár
1877 júl 11. 1904 - - Pomikal, Ján administrátor
1904 - - 1906 - - Heves, Jozef administrátor
1906 - - 1911 - - Ernyei, Pavol farár
1911 po - 1913 - - Ravasz, Štefan (1879-1953) administrátor
1913 - - 1922 - - Urbán Paulus administrátor
1922 - - 1928 - - Druga Štefan administrátor, farár
1929 - - 1929 - - Rácz, Štefan (1897-1972) administrátor
1929 - - 1932 - - Anderka, Ferdinand (1875) farár
1932 - - 1933 - - Hollóš Július administrátor
1933 po - 1968 - - Kudlička, Róbert správca farnosti 1947 školský komisár Veľký Cetín, r. 1953 okresný dekan, r. 1962 obvod. dekan
1968 - - 1970 - - Uhrin Jozef, ThDr. správca farnosti
1971 - - 1972 - - Gálik, Andrej, SDB správca farnosti
1972 - - 1981 - - Ludva, Ernest správca farnosti
1981 - - 1997 júl 1. Gubala, Anton administrátor