logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Veľké Trakany

Zriadenie:
zmienka 1333
Titul kostola:
P. M. Narod. (1724)
Iné mená:
Veľké Trakany TV/KI zemplín. 1773, 1786 Nagy-Tarkány, 1808 Nagy-Tárkány, 1863–1920, 1938–1945 Nagytárkány, 1927–1938, 1945–1948 Veľký Tarkan, Nagy-Tárkány, 1948– Veľké Trakany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Malé Trakany (800), 2. Bieľ (700), kap. P. M. Nep. Srdca (1854), 3. Dobrá (200), 4. Čierna nad Tisou (1.700).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - peter(Veľké Trakany,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Klement(Biel,1332) farár
1332 medzi 1337 - - - Gregor(Veľké Trakany,1332) kňaz
1770 - - 1814 - - Šlosárik, Štefan farár
1814 - - 1830 - - Vesselényi, Jozef farár
1830 - - - - - Križanovský, Jozef farár
1884 - - - - - Lahočinský, Adolf administrátor
1925 - - 1951 - - Szmrecsányi, Alexius administrátor
1950 po - 1952 - - Majancsik, František správca farnosti
1952 - - 1973 - - Manczos Anton správca farnosti
1973 - - - - - Vanyo, Ernest správca farnosti
1995 - - 1997 - - Seman, Tibor farár
1997 - - 1998 - - Danko, Štefan farár
2002 - - - - - Vranai, Alfréd farár