logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Veľké Lovce

Zriadenie:
1809
Titul kostola:
Kostol sv. Márie Magdalény
Iné mená:
Veľké Lovce : okres Nové Zámky/Nitriansky kraj (Tekovská stolica) po 1900 pričl. o. Malé Lovce.
1773 Lótth, Luot, 1786 Lotth, Luoth, 1808 Nagy-Lóth, Welký Luoth, 1863 Nagylóth, 1873–1900 Nagylót, 1902–1913, 1938–1945 Újlót, 1920 Nový Lot, 1927–1938, 1945–1948 Lót, 1948– Veľké Lovce
--------------
Malé Lovce: 1808 Kis-Lóth, Malý Luoth, 1863 Kislóth, 1873–1900 Kislót
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1716 apr. 30. - - - Czifferi, Ján Štefan licenciát
1787 sept. 1. 1795 aug. 25. Dvorák, Julián, OSPPE miestny kaplán
1795 okt. 13. 1798 jan. 21. Vincze Joannes. miestny kaplán
1798 okt. 3. +1812 máj 7. Puček, Jakub miestny kaplán, farár
1812 aug. 4. +1836 nov. 19. Bachta, František farár
1837 mar. 28. +1861 jún 11. Gardner, Alojz farár
1861 sept. 26. 1892 - - Várady Carolus. farár
1893 - - +1919 jan. 16. Horánsky, Štefan farár
1919 - - +1929 - - Balázsy, Jozef farár
1929 - - 1929 - - Daniš, Jozef (1902) administrátor
1929 - - 1930 - - Rehák, Ladislav (1902-1975) administrátor
1930 - - 1934 - - Rehák, Ladislav (1902-1975) farár
1935 - - 1938 - - Ondriaš, Michal správca farnosti
1938 - - 1952 - - Baráth, Ján farár
1952 - - 1957 - - Hlinka, Ján správca farnosti
1957 - - 1960 - - Drinka, Štefan, SDB administrátor
1960 - - 1988 - - Mesko, František administrátor
1989 dec. 20. 2006 máj 10. Krajči, Karol správca farnosti, farár 15. február 1995 do 30. júna 1999 školský dekan Šurany