logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Veľké Kostoľany

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Víta, mučeníka
Iné mená:
Veľké Kostoľany: okres Piešťany/Trnavský kraj (Nitrianska stolica) 1945 pričl. o. Zákostoľany.
1773 Nagy-Kosztolan, Gros-Kosztolan, Kostolany, 1786 Nagy-Kosztolan, 1808 Nagy-Kosztolán, Welké Kostelany, 1863–1888 Nagykosztolán, 1892–1913 Nagykosztolány, 1920 Kostolany, 1927–1948 Veľké Kostolany, 1948– Veľké Kostoľany
--------------------
Zákostoľany: 1773 Zakosztolan, Zakostolan, Zakostolany, 1786 Zakosztolán, 1808 Zakosztolán, Zakostelany, 1863, 1888–1892 Zákosztolán, 1873–1882 Zakosztolán, 1895–1907 Zákosztolány, 1913 Kiskosztolány, 1920 Zakostolany, 1927–1945 Zákostolany [1948– Zákostoľany]
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Dubovany (1.100), k. sv. Michala A. (1778), 2. Pečeňady (600), k. B. S. J. (1896).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ladislav(1332,Veľké Kostoľany) kňaz
1560 sp. - - - - Vavrinec (Veľké Kostoľany, 1560) farár
1672 apr. 6. 1676 jún 12. Szuhay Joannes. farár
1676 jún 5. 1684 - - Humay, František Ján farár
1684 nov. 24. 1686 - - Petanek, Ján farár
1686 apr. 21. 1688 feb. 12. Radossay, Ján farár
1688 apr. 24. 1688 - - Tarnovics Gaorgius farár
1688 jún 2. 1689 - - Rosdinszky, Krištof František farár
1689 apr. - 1690 - - Skerlecz, František farár
1690 apr. 7. 1693 - - Nagy, Ondrej (Veselé, 1661) farár
1693 apr. 23. 1694 - - Bartalovič, Peter farár
1694 feb. 18. 1697 - - Skorubský, Jakub farár
1697 máj 2. 1698 - - Manczmann, Matej farár
1698 apr. 18- 1705 - - Ďurkovič, Martin (?-1715) farár
1705 apr. 18. 1710 - - Manigay, Pavol Ladislav farár
1710 máj 13. 1714 - - Skomalovicz Joannes farár
1714 mar. 9. 1720 - - Bílik, Ján (1690-1737) farár
1721 mar. 18. +1748 aug. 27. Tamássy Michael. farár
1748 sept. 11. +1758 jan. 4. Majténi, Štefan farár
1758 feb. 6. +1759 júl 17. Thurszky Andreas. farár
1759 júl 20. +1763 mar. 15. Tamássy Samuel, Franciscus. farár
1763 mar. 20. +1788 jún 1. Mikeska, Martin farár
1788 - - +1805 jan. 13. Mikovényi, Anton farár
1805 - - 1812 - - Templer, Ján farár
1812 - - +1834 okt. 15. Fiala, Anton farár
1834 - - +1848 mar. 14. Fekete, Jozef z Hronoviec farár
1848 - - 1888 - - Ochaba, Štefan farár
1888 - - 1888 po - Šohajda, Ignác administrátor
1888 - - +1927 - - Hoenig, František farár
1927 - - 1956 - - Herda Rajmund farár
1956 - - +1984 august 3. Múčka, Anton správca farnosti 1969 obvodný dekan
1985 - - 1989 - - Vaško, Rudolf správca farnosti
1989 - - 2007 - - Obranec Peter správca farnosti