logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Veľké Kosihy

Zriadenie:
1805
Titul kostola:
Kostol sv. Jána Nepomuckeho
Iné mená:
Érseklél.
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Veľké Kosihy.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Stručné dejiny:
Farnosť bola zrušená, teraz je filiálkou farnosti Okoličná na Ostrove.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Juraj (Malé Kosihy, 1332) farár
1787 - - 1793 aug. 9. Boršický, Roman farár
1793 sept. 13. +1794 aug. 25. Gál, František (?-1766) farár
1794 okt. 14. 1798 - - Putz Antonius. farár
1798 nov. 6. 1799 aug. 21. Végh Josephus, Justinianus. farár
1799 aug. 21. 1801 sept. 28. Uprázdnené
1801 sept. 28. +1803 máj 5. Teixelperger Mathins, Capellanus localis farár
1803 - - 1804 - - Csoma, František farár
1804 nov. 22. 1805 - - Biró, František (1776-1844) farár
1805 - - 1806 mar. 17. Gianone, František farár
1806 mar. 17. 1808 - - Uprázdnené
1808 - - 1810 - - Gianone, Jozef farár
1810 - - 1811 - - Uprázdnené
1811 - - +1821 okt. 15. Jankó, Ján farár
1822 jan. 15. +1826 aug. 28. Hlavnyay, Ján farár
1827 mar. 20. 1830 aug. 6. Pogány de Cséb Andreas. farár
1830 aug. 6. 1837 - - Spravované z Okoličnej na Ostrove excurrendo
1837 - - 1843 apr. 3. Mezey, Jozef farár
1843 - - +1843 dec. 27. Gergely, Ján farár
1844 - - 1852 jan. 4. Majer, Ján (1810-1877) farár
1852 - - 1854 - - Schnauzs Franciscus Sal. farár
1854 - - 1856 - - Sidló Aloysius. farár
1856 - - 1868 - - Sághy Vendelinus. farár
1868 - - 1890 - - Erhardt, Imrich farár
1891 - - 1894 - - Farkaš, Alexander administrátor
1894 - - 1894 - - Orosz Ernestus farár
1894 - - - - - Erdôssy Stephanus farár