logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Veľké Dravce

Titul kostola:
sv. Gála
Iné mená:
Veľké Dravce LC/BC novohrad. 1936–1939, 1957 vyčl. o. Buzitka. 1773 Nagy-Darócz, Welke Drancze [!], 1786, 1808 Nagy-Darócz, Welké Drawce, 1863–1913, 1938–1945 Nagydaróc, 1920 Veľké Dravce, [Veľké] Darovce, 1927–1938, 1945–1948 Veľké Dravce, Nagy-Daróc, 1948– Veľké Dravce
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter(1332,Veľké Dravce) kňaz
1952 - - 1953 - - Schmidt Vojtech správca farnosti
1953 - - 1954 - - Szabó, Pavol (1922-) správca farnosti
1954 - - 1958 - - Szabó, Pavol (1922-) správca farnosti