logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Veľké Blahovo

Zriadenie:
1761
Titul kostola:
Kostol Najsvätejšej Trojice
Iné mená:
Veľké Blahovo : okres Dunajská Streda/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
1773 Nagy-Abany, 1786 Nagy-Abány, 1808 Nagy-Abony, 1863–1907 Nagyabony, 1913, 1938–1945 Nemesabony, 1920 Nemesabony, Nagyabony, Kisbarányos, Molnárháza, 1927–1938, 1945–1948 Veľký Aboň, Nagy-Abony, 1948– Veľké Blahovo
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Vydrany (700).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1761 júl 12. 1762 jún 16. Némethy, Michal farár
1762 dec. 16. 1764 máj 18. Tánczos Franciscus, Ignatius. farár
1764 - - 1764 - - Raukovics, Jozef farár
1764 - - 1768 - - Feješ, Ondrej farár
1768 aug. 8. 1768 nov. 29. Szily, Štefan farár
1769 - - +1772 júl - Csömez, Ladislav farár
1772 nov. 13. 1773 jan. 13. Hury, Pavol farár
1773 mar. 31. +1775 sept. 28. Némethy, Ján Anton farár
1775 okt. 9. 1782 - - Mutňanský, Ján (1739-1792) farár
1782 - - 1784 - - Fülöp, Michal (Dunajská Streda) farár
1784 - - 1802 máj 14. Takács, Georgius farár
1802 - - 1811 - - Slušný, Štefan farár
1811 - - 1858 - - Sebők, Jozef farár
1858 - - 1880 sept. 21. Papánek, Marek farár
1880 - - +1881 feb. 7. Kausler, František farár
1881 - - 1887 - - Markus, Štefan farár
1887 - - 1900 - - Hajósy, Chrysanthus, OFM administrátor
1900 - - 1934 - - Matyi, Marek Michal administrátor, farár 1902 farár
1934 - - 1936 - - Janovits Edmund správca farnosti
1936 - - 1950 - - Kuklay, Vojtech administrátor, farár
1950 - - 1950 - - Farkas, Eugen správca farnosti
1950 - - 1953 - - janosovitsmikulas správca farnosti
1953 - - +1955 - - bohussrudolf správca farnosti
1955 - - 1958 - - Bálint, Štefan správca farnosti
1958 - - 1961 - - Bahorecz, Michal správca farnosti
1962 ? - 1964 - - farkaseugen správca farnosti
1964 - - 1967 - - Füredi Ladislav Vavrinec, OFM, správca farnosti
1967 - - 1972 - - Florianšič, Andrej administrátor
1972 - - 1975 - - zahradnikstefan správca farnosti
1975 - - +1990 október 9. Moksó, Ján správca farnosti dekan