logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Veľká Ida

Zriadenie:
zmienka 1333
Titul kostola:
sv. Martina. b. (14.)
Iné mená:
Veľká Ida KS/KI abov. 1773, 1786 Nagy-Ida, 1808 Nagy-Ida Welká Ida, Ida, 1863–1913, 1938–1945 Nagyida, 1920 Veľká Ida, 1927–1938, 1945–1948 Veľká Ida, Nagy-Ida, 1948– Veľká Ida
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Komárovce (150), k. Naneb. Pána (1928).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Neznámy kňaz kňaz
1332 medzi 1337 - - - Pavol(1332,Veľká Ida) kňaz
1799 máj 3. 1805-1818 - - Viczmándy, Ľudovít, de Zbudza farár
1805 - - 1808 - - Makranczy, Andrej, [Makránszky] farár
1808 - - 1813 - - Csoltkó, Jozef administrátor
1813 - - 1833 - - Ferdinándy, Alexander farár
1834 - - 1846 - - Kádas, Štefan farár
1846 - - hneď - - Pavliár, Karol administrátor
1846 - - 1848-1892 - - Drisnyey, Ján administrátor
1848 - - - - - Fedák, Alojz farár
1898 - - - - - Zagolla, František administrátor-farár
1938 - - 1978 - - Kenedich, Ján správca farnosti
1994 - - 2003 - - Rebreš, Michal, PaedDr farár