logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Veľká Čalomija

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1810
Titul kostola:
Kostol Panny Márie Kráľovnej
Iné mená:
Veľká Čalomija : okres Veľký Krtíš/Banskobystrický kraj (Hontianska stolica)
1773 Nagy-Csalomia, 1786 Nagy-Cschalumina, 1808 Nagy-Csalomia, Welká Cžalumina, 1863–1907 Nagycsalomia, 1913, 1938–1945 Nagycsalomja, 1920 Veľká Čalomija, [Veľká] Čalumina, 1927–1938, 1945–1948 Veľká Čalomija, Nagy-Csalomija, 1948– Veľká Čalomija
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Kosihy n. Ipľ. (620), k. sv. Jána Nep. (1900), 2. Koláry (416), k. sv. Mikuláša (1800), 3. Malá Čalomija (91).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1291 máj 12. sp. - - Ján (Veľká Čalomija, 1291) farár
1332 medzi 1337 - - - Manases (Veľká Čalomija,1332) farár
1647 sp. - - - - Benjamín (Veľká Čalomija, 1647) farár
1668 okt. 10. 1688 - - Thury Joannes. farár
1688 sept. 12. 1690 - - Luzenszky, Ján farár
1690 apr. 27. 1692 - - Babanyay, Štefan farár
1692 jún 1. 1702 - - Stankovics Georgius. farár
1702 aug. 6. 1703 - - Pataky, Vojtech farár
1703 mar. 29. 1706 - - Nagy, Juraj (Mužla, 1667) farár
1706 apr. 18. - - - Némethy, Ján (Považská Bystrica, 1693) farár
1787 - - +1800 jan. 9. Galla, Krištof farár
1800 feb. 11. 1803 - - Gál, Pavol farár
1803 dec. 5. 1815 - - Sághy de Eadem et Nádasd Casparus. farár
1816 feb. 13. +1842 júl 31. Zsille Ladislaus. farár
1842 okt. 18. 1858 - - Várffy (Burgmann) Carolus. farár
1858 - - +1875 júl 3. Maločaj, Michal farár
1876 feb. 8. 1887 - - Tihanyi (Czikanek) Andreas. farár
1888 - - 1889 - - Dalmady, Imrich farár
1889 - - 1915 - - Márton, Štefan administrátor, farár 1890 farár, 1905 dekan
1929 - - 1930 - - Petressél, Ján správca farnosti
1930 - - 1940 - - Petressél, Ján farár od r. 1936 okresný dekan
1945 - - 1945 po - Varjú, Vendelín správca farnosti
1957 po - 1969 - - Takács Jozef, správca farnosti
1969 - - - - Kiššík, Ján správca farnosti