logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Včelince

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Štefana, kráľa
Iné mená:
Včelince: okres Rimavská Sobota/Banskobystrický kraj (Gemerská, resp. Gemersko-malohontská stolica)
1773, 1786, 1808, 1863–1913, 1938–1945 Méhi, 1920 Mechy, 1927–1938, 1945–1948 Mehy, Méhi, 1948–1973 Včelínce, 1973– Včelince
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Hubovo (110), 2. Kešovce (95), 3. Lenka (60), 4. Štrkovec (165), S. Kerepec pust. 120.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Neznámy kňaz kňaz Pôsobí v: Kripec
1332 medzi 1337 - - - Martin(1332,Včelince) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Kliment(1332,Krpec) kňaz
1742 pred - +1742 - - Paulovics, Michal Jozef farár
1742 júl 5. 1746 - - Terczy Geogius, Josephus. farár
1746 jan. 21. +1751 mar. 10. Deák, Ján farár
1751 mar. 30. 1764 - - Raukovics Josephus. farár
1764 júl 17. - - - Feješ, Ondrej farár
1811 sp - 1812 sp. - Árvay Joannes farár
1821 sp - 1827 sp. - Bodnár Stephanus farár
1828 sp - 1833 sp. - Vetserik Josephus farár
1834 sp - - - - Vetserik Josephus farár
1838 sp - - - - Gotthárd Josephus farár
1840 sp - 1853 sp. - Simonfalvay Joannes farár
1954 - - - - Majoroš, Ján správca farnosti
1978 - - - - - Weisz, Jozef správca farnosti