logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Vámos-Mikola(Maďarsko)

Zriadenie:
1810
Titul kostola:
Kostol sv. Márie Magdalény
Iné mená:
Vámos-Mikola.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1787 okt. - 1790 jan. 9. Taixlberger Mathias farár
1790 apr. 3. 1791 - - Spurnyei Ignatius, Franciscus, Nicolaus. farár
1791 - - 1796 - - Hanusovszky Clarus, farár
1792 jan. 8. 1792 - - Morvay, Jozef farár
1792 máj 4. 1792 - - Bévész, Pavol farár
1796 jan. 10. +1843 nov. 25. Egyházy, Adam farár
1843 - - +1854 jún 22. Pilliár, Štefan farár
1854 júl - +1886 dec. 21. Lakner, Štefan farár
1887 - - - - - Morvai, Leopold (1843 - 1910) farár
1898 - - 1899 - - Frank, Štefan administrátor
1899 - - - - - Gyürky, Andrej farár