logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Vajnory

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Pôvodne zasvätený P.M., neskoršie sv. Ladislavovi, teraz Sedemb. Panne Márii
Iné mená:
Vajnory: 1773 Pracsa, Weinar, Wajnor, 1786 Weinern, Szőlős, Pracsa, Wajnor, 1808 Prácsa, Weinern, Wajnory, Wynory, 1863 Prácsa, 1873–1882 Vajnor, 1888–1907 Szőllős, 1913 Pozsonyszőllős, 1920–1946 Vajnory, r. 1946 pričl. k Bratislave
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1612 apr. 6. - sp. - Krupina, Martin farár
1629 - - 1634 sp. - Textorides, Pavol farár
1647 sp. - - - - Buday, Juraj (17. storočie) farár
1665 jún 18. 1668 - - Ledeczky, Juraj farár
1669 máj 5. 1670 - - Marsalik, Martin farár
1671 apr. 19. 1671 apr. 22. Radossay, Ján farár
1671 apr. 22. 1674 máj 19. Baláši, Ján (1630?-1690) farár
1677 máj 7. 1682 - - Uzovics, Juraj farár
1682 jan. - 1684 apr. - Pudmay, Matej Benjamín farár
1684 sept. 3. 1690 feb. - Fančovič, Štefan farár
1690 feb. 12. 1690 apr. 6. Brankovič, Juraj farár
1690 apr. 6. 1692 - - Ferenczffy, Martin farár
1692 mar. 26. 1693 - - Kondla, Ján farár
1693 máj 26. 1698 - - Matthaeovics, Peter Jakub farár
1698 apr. 4. 1713 - - Šimonovič, Juraj farár
1713 - - 1713 - - Bolényi Michael farár
1713 dec. 18. 1715 mar. 26. Szentgyörgyi, Ondrej (1691-po r. 1736) farár
1715 máj 21. 1721 - - Sutovics, Ján farár
1721 jún 7. 1729 - - Boboth, František farár
1729 máj 13. 1733 - - Kubovič, Ján (Vajnory, 1699) farár
1733 sept. 19. +1746 dec. 29. Stankovics, Tomáš farár
1747 jan. 7. +1764 apr. 26. Smerss, Václav farár
1764 jún 8. 1777 - - Pokorný, František Xaver farár
1777 jún 8. 1780 - - Jesenský, Ján (-1786) farár
1780 - - 1789 - - Mihálovics, Ignác farár
1789 - - +1820 mar. 29. Droždiak, Jozef farár
1820 - - 1853 apr. - Schedúnyi, Ignác farár
1853 apr. 25. 1891 - - Jüttner, Karol farár
1891 - - 1891 po - Hilbert, Ján administrátor
1892 - - 1905 - - Bócz, Karol farár
1905 - - 1907 - - Juriga, Ferdinand administrátor, farár
1907 - - 1909 - - Kosztolánszky, Jozef administrátor počas Jurigovho väzenia
1909 - - 1918 - - Juriga, Ferdinand farár
1918 - - 1920 - - Kostka, Jozef farár
1920 - - 1922 - - Buzalka, Michal farár
1922 - - 1923 - - Zálešák, Ferdinand administrátor
1923 - - 1965 - - Bachratý, Filip farár 1938 asesor
1965 - - 1983 - - Drobný, Mansvét Pavol, OFM správca farnosti
1983 - 1984 - - Minarovič, Jozef správca farnosti
1984 - 1990 - - Kandera Pavol, ThDr. administrátor
1990 - - 1993 - - Augustín, Juraj farár
1993 - - 2007 okt. 1. Stohl, Stanislav farár