logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Váhovce

Titul kostola:
Kostol sv. Mikuláša (1778)
Iné mená:
Váhovce GA/TA bratisl. 1773 Vagha, Waghavcze, 1786 Wágha, Wagowce, 1808 Vagha, Vaga, Wagowce, 1863 Vágha, 1873–1913, 1938–1945 Vága, 1920 Vágovce, Vágovec, 1927–1938, 1945–1948 Váhovce, Vága, 1948– Váhovce
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Stručné dejiny:
Zriadená r.1943 odčlenením od farnosti Dolná Streda.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1943 - - 1948 - - Andrásfay Edmunt administrátor
1949 - - 1958 - - Wilde, Jozef administrátor
1958 - - 1965 - - Lakatos Imrich správca farnosti
1965 - - 1966 - - Zsilinsky, Anton Kazimír, OSB správca farnosti
1966 - - 1969 - - Maczkó Štefan administrátor
1969 - - 1999 - - Danczi, Ľudovit správca farnosti
1999 - - 2002 júl 1. Danczi, Ľudovit farár