logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Urmince

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Michala, archanjela
Iné mená:
Urmince: okres Topoľčany/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica)
1773 Űrméncz, Űrminitz, Úrminicze, 1786 Uerminz, Urmincze, 1808 Ürmincz, Urmince, 1863–1907 Ürminc, 1913 Nyitraörmény, 1920– Urmince
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Horné Štitáre (400), k. B. S. J. (1969), 2. Hajná Nová Ves (200), kap. kašt. sv. Imricha (1870).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Móric (Mojmírovce, 1332) farár
1559 - - 1560 - - Juraj (Urmince, 1559) farár
1560 - - - - - Mikuláš (Urmince, 1560) farár
1613 - - 1630 - - Tapolcsányi, Mikuláš farár
1630 - - 1634 sp. - Hajnoš, Mikuláš farár
1657 sp. - - - - Thomanóczy, Martin farár
1663 mar. 11. 1669 - - Gyöngyösy, Tomáš farár
1669 máj 11. 1675 - - Matejovič, Martin farár
1675 máj 5. 1675 - - Albertovič, Michal farár
1675 júl 16. 1677 - - Rankay Stephanus farár
1677 - - 1680 - - Pažitný, Ján (Háj, -1693) farár
1681 - - 1710 apr. 30. Gersich, Pavol farár
1700 apr. 18. 1700 nov. 25. Csitáry, Ján farár
1714 máj 1. 1722 - - Čížik, Juraj farár
1722 feb. 26. 1729 - - Mokrý, Pavol farár
1729 feb. 22.1 1733 - - Slovík, Jakub Martin farár
1733 feb. 25. 1735 - - Kršák, Ján (Urmince, -1735) farár
1735 dec. 18. 1740 apr. 30. Jelenčič, Jozef farár
1740 máj 12. 1753 aug. 16. Rudňanský, Michal farár
1753 sept. - 1759 - - Szolgay, Štefan farár
1759 aug. 15. 1767 - - Bán, Imrich Ladislav farár
1767 dec. 15. +1797 jan. 6. Štvrtecký, Matej farár
1797 jan. 13. 1817 máj 30. Kudlaťák, Matej farár
1817 júl - +1837 máj 5. Mruškovič, Ján farár
1837 máj 23. 1852 jún 17. Obermayer, Juraj farár
1852 aug. 15. 1893 - - Csóka, Ferdinand farár
1893 - - 1906 - - Hollady, Eugen farár
1906 - - 1907 - - Vozák, František administrátor
1907 - - 1909 - - Hainiš, Justín administrátor
1909 - - 1910 - - Boll, Ján excurrendo
1910 - - 1930 - - Séllyey, Ján farár 1923 okr. dekan
1931 - - 1957 - - Fazekaš Ľudovít farár 1933 zást. dekana Preseľany; 1944 dekan
1957 - - 1973 - - Sečánsky, Július správca farnosti
1973 - - 1985 - - Repiský, Ján farár
1985 - - 1994 - - Šintál Pavol farár
1994 - - 1995 sept. 1. Vikartovský Marián František, OPraem administrátor
1995 - - 1997 - - Buchta Lukáš Stanislav, OPraem administrátor
1997 sept. 1. 2007 júl 1. Božik, Marek farár