logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Uľanka

Zriadenie:
1939
Titul kostola:
KOstol sv. Antona Paduánskeho
Iné mená:
Uľanka: okres Banská Bystrica/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica)
1773, 1786,1863–1882, 1920–1948 Ulmanka, 1808 Ulmánka, 1888–1913 Olmányfalva, 1948–1978 Uľanka, r. 1979 pričl. k B. Bystrici
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Dolný Harmanec (300), kap. sv. Jozefa (1928), 2. Harmanec, papiereň (400), 3. Jakub (400), k. sv. Jakuba ap. (1318).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Obec bola sídliskom baníkov. Patrila k mestu Banská Bystrica. Keď bane zanikli, živili sa obyvatelia furmančením a službami u mešťanov aj podomovým obchodovaním.
Za jezuitskej dušpastierskej činnosti tzv. dedinský misionár chodil každú tretiu nedeľu konať služby božie do jakubského kostola neďaleko Uľanky. Keď bola SJ zrušená, jeden bystrický kaplán mal na starosti duchovnú službu v dedinách dolnej časti starohorskej doliny. Menoval sa dedinský kaplán, býval v Bystrici a podľa potreby cestoval konať náboženské úkony. Populačný prírastok a veľká vzdialenosť obci vyžadovala už dávno, aby bola zriadená duchovná správa v mieste. Už dávno sa o tom uvažovalo, ale nemal to kto uskutočniť.
Krátka história ustanovenia miestneho kaplána je táto: V Uľanke žila bezdetná rodina Pavla Sumráka. Pochádzal zo Seliec, priženil sa do Uľanky a vzal si za manželku Máriu Jariabkovu Grégerovú. U tejto rodiny sa zdržiaval kaplán, keď prišiel vykonávať služby Božie. Rezervovali mu natrvalo jednu izbu a u nich sa stravoval. Po smrti manželky sa Pavel rozhodol, že svoj majetok /bol prvý gazda v obci/ zanechá na fond pre novú zriadiť sa majúcu farnosť. Tak aj urobil, keď 1910 zomrel. Farnosť sa ani tak nechcela zrodiť, hoci to súrne vyžadovala duchovná služba, veriaci sa to žiadali a bol už zaistený aj fond. Bo skoro za tým, nevedno z akej príčiny, BB farár Dr. Kohút predal poručený majetok synovcovi nebohého Pavla, Ondrejovi, ktorý zaň zaplatil takú sumu, ktorá by bola stačila na postavenie prvotriedneho farského domu. Peniaze však uložili u Správy náboženských základín. Keď vypukla svetová vojna, kapitula dala peniaze na vojnovú pôžičku. Povojnová devalvácia prakticky anulovala fondové peniaze. Myšlienka na zriadenie farnosti však nezanikla, uskutočnila sa r. 1939.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1940 - - 1941 - - Szabó, František (1911-1997) správca farnosti
1941 - - +1953 dec. 27. Noga, Jozef (1910-1953) správca farnosti
1954 - - 1959 - - Kamhal, Vojtech správca farnosti
1960 - - 1970 - - Hrmo, Albín správca farnosti
1970 - - 1972 - - Kandera Pavol, ThDr. administrátor
1972 - - +1984 sept. 28. Murár, Jozef správca farnosti 1974 oficiál C. súdu
1984 - - 1986 - - Grešša, Stanislav excurrendo z Donovál
1986 - - 1986 - - Grešša, Stanislav správca farnosti
1986 - - 1988 - - Hanák Jozef správca farnosti aj Špania Dolina a Donovaly