logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Uhrovec

Zriadenie:
od roku 1332
Titul kostola:
Ducha Svätého (1816).
Iné mená:
Uhrovec: okres Bánovce nad Bebravou/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) 1968 pričl. o. Látkovce.
1773 Zaj-Ugrocz, Uhrowcze, 1786 Ugrocz, Zay-Ugrocz, 1808 Zay-Ugrócz, Uhrowec, Uhrowce, 1863–1913 Zayugróc, 1920– Uhrovec Látkovce: 1773 Lattkocz, 1786 Latkócza, 1808 Latkócz, Latkowce, 1863, 1892–1902 Látkóc, 1873–1888, 1907–1913 Latkóc, 1920 Latkovce, 1927–1968 Látkovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Závada (3), 2. Kšinná (20), k. sv. Kozmu a Da-miána (13. st.), 3. Omastiná (50), 4. Zitná-Radiša (25), 5. Uhrovské Podhradie, 6. Dubnička (100).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Jakub(Uhrovec,1332) farár
1711 pred - - - - Floriani, Joannes farár
1711 pred - - - - Fabiani, Michael farár
1711 pred - 1711 - - Gerentséry, Martinus farár pravdep.
1711 - - 1718 - - Magassy, Imrich farár
1718 - - - - Bikaši, Andrej farár pravdep.
1731 pred - - - - Roszinszky, N. farár
1731 pred - 1731 - - Filo, Joannes farár
1731 - - - - - Koštek, Ján farár
1732 - - - - - Hubáczy, Joannes farár
1741 pred - 1741 - - Balazsovics, Nicolaus farár
1741 - - 1743 - - Kolbay, Štefan farár
1743 - - 1746 - - Zima, Joannes farár
1746 - - 1752 - - Peťko, Jozef farár
1752 - - 1755 - - Valentovics, Joannes farár
1755 - - 1761 - - Sipos, Joannes farár
1761 - - 1766 - - Hankonyi, Samuel farár
1766 - - 1779 - - Strba, Stephanus farár
1779 - - 1783 - - Hencz, Franciscus farár
1783 - - 1790 - - Daniss, Georgius farár
1790 - - 1856 - - Kelečéni, Ján(1761-) farár
1857 - - 1865 - - Ružička, Ján farár
1866 - - 1882 - - Tomáškovič, Jozef farár
1883 - - 1904 - - Polóni, Anton farár
1904 - - 1933 - - Slauka, Karol administrátor, farár
1933 - - 1962 - - Branikovič, Imrich administrátor, farár
1962 - - 1969 - - Ferko Augustín správca farnosti
1969 - - +1979 okt. 7. Murín Ivan, Ph. a Th.Dr. správca farnosti 1970 prosynod. sudca
1979 - - 1996 - ????? ????? Ak poznáte meno tohto kňaza, napíšte nám ho! Pomôžete nám.
1996 júl - 1997 - - Domian, Anton správca farnosti
1997 - - 2002 - - Oliš, Jozef správca farnosti 2001 - honor. dekan