logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Udiča

Zriadenie:
r. 1601 už jestvovala
Titul kostola:
sv. Matúša (1782)
Iné mená:
Udiča: okres Trenčín/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) 1959 zlúč. o. Malá Udiča, Okrut a Veľká Udiča do o. Udiča; 1976 pričl. o. Upohlav; 1979 pričl. o. Prosné.1959– Udiča
Malá Udiča: 1773 Kis-Udicza, Mala Udica, 1786 Kisch-Udicza, 1808 Kis-Udicsa, Malá Udiča, 1863 Kisudics, 1873–1902 Kisugyics, 1907–1913 Kisudva, 1920–1959 Malá Udiča
Okrut: 1786 Nemeschokrut, 1808 Nemes-Okrúth, Zemanský Okrút, 1863–1882 Nemesokrut, 1888–1902 Okrut, 1907–1913 Vágköre, 1920–1959 Okrut
Veľká Udiča: 1773 Nagy-Udicza, Welka Udica, 1786 Nagy-Udicza, 1808 Nagy-Udicsa, Welká Udiča, 1863 Nagyudics, 1873–1902 Nagyugyics, 1907–1913 Nagyudva, 1920–1959 Veľká Udiča
Upohlav: 1773 Upohlaw, Upolov, Upolaw, 1786 Upolow, 1808 Upohlav, Upochlaw, 1863–1882 Upohlav, 1888–1902 Upohláv, 1907–1913 Sárosfalu, 1920 Upohlava, Supohlava, 1927–1976 Upohlav
Prosné: 1773 Proszne, Prosne, 1786, 1863–1882 Proszne, 1808 Proszné, Prosné, 1888–1902 Proszné, 1907–1913 Kölesfalu, 1920–1979 Prosné
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Prosné (5oí) K 52, p 18, s 16. Duchovný správca: Peter Macko.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Tomáš(Udiča,1332) farár
1694 - - 1711 - - Mihalovics, Andreas farár
1711 - - 1711 - - Miszleniczky, Stephanus administrátor
1711 - - 1719 - - Rosztomily, LeopoldusJoannes farár
1719 - - 1758 - - Horánszky, Antonius farár
1758 - - 1759 - - Lovászy, Josephus farár
1760 jan. - 1760 - - Huboczky, Mathias excurrendo z Dolnej Marikovej
1760 sept. - 1774 - - Kubicska, Andreas farár
1774 - - 1774 - - Kraus Alojz OFM administrátor
1774 - - 1775 - - Chabičovský, Andrej farár
1775 - - 1800 - - Pazsiczky, Josephus farár
1800 - - 1843 - - Marciss, Nicolaus farár
1843 - - 1874 - - Zbinyovszky, Thaddaeus farár
1874 - - 1874 - - Ivichich, Josephus administrátor
1874 - - 1898 - - Kramara, Ján farár
1898 - - 1899 - - Jančovič, Štefan (1872-1946) administrátor
1899 - - 1904 - - Beňák, Jozef administrátor, farár
1904 - - 1910 - - Bielik, Michal administrátor
1910 - - 1910 - - Pápaj, Ernest administrátor
1910 - - 1916 - - Sprušanský, Ján (1881-1925) farár
1916 - - 1951 - - Bednárik, Vincent farár
1951 - - 1952 - - Rosa, Andrej správca farnosti
1952 - - +1978 aug. 4. Macko, Peter (1911-1978) správca farnosti člen DLK, 1976 def. vinculi
1978 - - 1990 - - Porubčan, Jozef, SJ správca farnosti
1990 - - 1990 - - Keblušek, Michal správca farnosti