logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Tvarožná

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Sv. Mateja
Iné mená:
Tvarožná: okres Kežmarok/Prešovský kraj (Spišská stolica) 1953 vyčl. v. o. Javorina.
1786 Durlsdorf, Twarožnya, 1808 Duránd, Durandi Villa, Durlsdorf, Twarožná, 1863–1873, 1892–1900 Durand, 1877–1888, 1902–1913 Duránd, 1920 Tvarožná, 1927–1948 Tvarožná, Durlsdorf, 1948– Tvarožná
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Vlkovce (301), k. B. S. J. (1937), 2. Hradisko (138), k. sv. Kríža (1936).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1519 sp. - - - - Martinus, farár
1530 a 1539 - sp. - Gašpar (Tvarožná, 1530) farár
1542 sp. - - - - Andreas farár
1762 - - +1763 nov. 19. Habersák, Andrej farár
1766 - - +1773 jan. 7. Klainsfeld, Frantisek farár
1774 - - 1775 - - Kratzer, Ignác farár
1775 jún 6. - - - Bertoni, Karol farár
1811 sp. - 1812 sp. - Rederer, Ján farár
1821 sp. - 1823 sp. - Ptatsek Stephanus farár
1822 sp. - 1829 sp. - Schedl Georgius farár
1830 sp. - 1843 sp. - Keill, Alexius farár
1856 sp. - - - - Kruzslitz Antonius farár
1941 - - 1949 - - Brenkus, Jozef (1910-) správca farnosti
1953 - - 1955 - - Stravník, Jozef správca farnosti
1960 - - - - - Hollý, Jozef (1914-1986) správca farnosti
1989 - - 1990 - - Tatarko, Anton administrátor