logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Turňa nad Bodvou

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Iné mená:
Turňa nad Bodvou: okres Košice - okolie/Košický kraj (Abovská, resp. Abovsko-turnianska stolica) 1964–1990 zlúč. s o. Háj do o. Turnianske Podhradie.
1773, 1786, Torna, Tornau, 1808 Torna, Tornau, Turňa, 1863–1913, 1938–1945 Torna, 1920 Turňa, 1927–1938, 1945–1948 Turna nad Bodvou, Torna, 1948–1964 Turna nad Bodvou, 1990– Turňa nad Bodvou
Turnianske Podhradie: 1964–1990 Turnianske Podhradie
Háj KS/KI abov. 1964–1990 zlúč. s o. Turňa nad Bodvou do o. Turnianske Podhradie.
1773 Ay, Haj, 1786 Aj, Haj, 1808 Aj , Háj, 1863–1913, 1938–1945 Áj, 1920–1938, 1945–1964, 1990– Háj
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Háj (280), k sv. Jozefa (1764), 2. Zád. Dvorníky, časť Dvorníky (400), k. P. M. Národ. (1801), 3. časť Zádiel (15), 4. časť Včeláreň, 5. Hačava (5).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Štefan(1332,Turňa nad Bodvou) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Šebastián(1332,Turňa nad Bodvou) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Peter(1332,Turňa nad Bodvou) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(1332,Turňa nad Bodvou) kňaz
1561 a 1562 - sp. - František (Turňa, 1561) farár
1666 júl 16. 1671 - - Hamar, František farár
1671 apr. 13. 1678 sept. 23. Miklósffy, Peter farár
1697 aug. 13. 1701 - - Győri, Matej farár
1702 jún 15. 1707 feb. 12. Szentgyörgyi, Štefan (Tvrdošovce, 1675) farár
1710 dec. 31. 1714 jún 11. Balogh, Juraj František farár
1715 nov. 2. 1729 aug. 18. Belányi, Anton farár
1729 sept. 11. 1731 máj 5. Szalay, Štefan (Turňa, 1729) farár
1731 sept. 20. 1732 apr. 30. Bitter, Vavrinec farár
1732 apr. 30. 1733 feb. 26. Zsilavy Andreas. farár
1733 nov. 9. 1745 apr. 16. Szikoray, Martin farár
1745 apr. 22. 1749 - - Paunácz, Matej farár
1749 júl 31. +1752 dec. 26. Szabó, Martin (1723-1752) farár
1752 apr. 5. - - - Radič, Krištof farár
1811 sp - 1827 sp - Szokol Joannes Can. farár
1828 sp - 1838 sp - Mattyasovszky Stephanus farár
1840 sp - 1853 sp - Csernotta Franciscus farár
1931 - - 1933 - - Vršanský, Justín administrátor
1977 - - - - - Oravecz, Pavol správca farnosti