logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Turčiansky Peter

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Petra
Iné mená:
Turčiansky Peter: okres Martin/Žilinský kraj (Turčianska stolica)
1773 Sz[ent]-Péter, Sw[aty] Peter, 1786 S[ent]-Péter, 1808 Szent-Péter, Swatý Pěter, Swatý Peter, 1863–1907 Szentpéter, 1913 Turócszentpéter, 1920–1948 Svätý Peter, 1948–1960 Turčiansky Svätý Peter, 1960– Turčiansky Peter
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Košťany nad Turcom (359), 2. Bystrička (320), 3. Trebostovo (145), 4. Trnovo (106), 5. Žabokreky (94), 6. Lázky (20).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. V decim. protokoloch nie je síce ešte zistená, ale Pazmáňov katalóg ju pozná pod menom Szent Péter. Za reformácie odpadla od cirkvi a stala sa strediskom agitácie novej viery. R. 1675 sa vrátila katolíkom, ale tököliovci vyhnali kat. farára, takisto aj rákoczyovci. Od r. 1709 je opäť katolícka.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1360 sp. - - - - Mikuláš (Turčiansky Peter, 1360) farár
1559 - - 1560 sp. - Cytharetus, Tomáš farár
1675 júl 25. 1681 mar. - Hlaváč, Jakub farár
1681 - - - - - Rebkay Joannes. farár
1688 nov. 2. 1692 - - Liškovič, Martin farár
1692 apr. 20. 1693 - - Bojoni, Ondrej farár
1694 apr. 19. 1696 - - Karačaj, Ján farár
1696 máj 16. 1697 - - Modray, Ján farár
1697 apr. 29. 1698 aug. 21. Dubovský, Andrej Ignác farár
1702 júl 11. 1704 - - Kincel, Michal farár
1704 aug. 5. 1706 nov. 30. Izakovič, Pavol farár
1706 - - 1709 - - spravujú protestanti
1709 - - 1716 - - Tomka, Ján farár
1716 feb. 6. 1730 - - Plavec, Mikuláš farár od r. 1725 z Martina
1730 - - 1732 - - Báthy, František farár
1732 aug. 5. 1735 feb. 25. Palugyay, Ján farár
1735 okt. 12. 1740 - - Balluš, František farár
1740 okt. 27. 1745 - - Trencsányi, František Ján farár
1745 júl 17. 1749 okt. 7. Dlabač, Daniel farár
1749 nov. 7. 1752 - - Rišško, Martin farár
1752 jún 20. 1755 dec. 9. Kumpán, Andrej farár
1756 jan. 11. 1759 - - Valenta Georgius. farár
1760 feb. 6. +1760 mar. 4. Podhorský, Jozef farár
1760 apr. 13. 1762 - - Madočáni, František farár
1762 feb. 2. 1764 - - Pigethy, Ján farár
1764 mar. 27. 1768 apr. 22. Fontani, Michal farár
1768 jan. 1. 1770 - - Beňovský, Jozef farár
1770 máj 19. 1773 - - Trokan, Matej farár
1773 - - 1774 - - Ivanič, Štefan farár
1775 jan. 25. 1779 - - Uhlárik, Jozef farár
1779 - - 1786 - - Scira Michal farár
1786 - - 1788 - - Hampl, Mikuláš farár
1788 - - 1806 - - Spravovali františkáni spoločná správa
1806 - - 1809 - - Čermák, Andrej (1750?-1834) farár
1809 - - 1815 - - Holéry, Imrich farár
1815 - - 1822 - - Jakubík, Jozef farár
1822 - - 1827 - - Pátek, František farár
1827 - - 1829 - - Listšák, Andrej farár
1829 - - 1855 - - Hauser, Juraj farár
1855 - - 1867 - - Riedl, Alojz farár
1867 - - 1867 - - Czimboray, Karol administrátor
1867 - - 1871 - - Vohland Jozef farár
1871 - - 1878 - - Dubnický Jozef farár
1878 - - 1884 - - Reiprich, Anton farár
1884 - - 1892 - - Uhliarik Ján farár
1892 - - 1941 - - Bátor, Matej farár
1942 - - 1945 - - Maruška, Ľudovít správca farnosti
1945 - - 1959 - - Leitman, Anton (1912-1982) správca farnosti
1960 - - 1962 - - Šimunek, Anton správca farnosti
1962 - - 1968 - - Lang, Pavol správca farnosti aj Necpaly
1968 - - 1971 - - Majer, Stanislav správca farnosti
1971 - - 1977 - - Miartuš, Anton správca farnosti 1975 asesor
1977 - - 1982 - - Vaňo, Ján správca farnosti
1982 - - 1990 marec 19. Baláž, Rudolf správca farnosti
2015 Február - 2015 Apríl - Oliš, Rudolf administrátor