logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Turčiansky Ďur

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Juraja
Iné mená:
Turčiansky Ďur: okres Martin/Žilinský kraj (Turčianska stolica)
1773 Sz[ent]-György, 1786 S[ent]-György, 1808 Szent-György, Sankt-Georg, Swaty Jur, [Swaty] Djur, 1863–1907 Szentgyörgy, 1913 Turócszentgyörgy, 1920 Svätý Jur, Svätý Ďur, 1927–1960 Svätý Ďur, 1960– Turčiansky Ďur
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Abramová-Polík (90), k. sv. Kozmu a Damiána (1375), 2. Laclavá (69), 3. Ležiachov (200), kap. sv. Jána Krst. (1811), 4. Moškovec (38), kap. sv. Jána Nep. (1817), 5. Ondrašová (76), 6. Polerieka (25), 7. Slovany (322), k. sv. Michala A. (1896). Duchovný správca: Excurrendo z Kláštora pod Znievom.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je však starobylá. Spomína sa v páp. decimačných protokoloch (Nicolaus Sancti Georgii de Tocz – Torti nitr. AD zaplatil 6 gr.) Je uvedená aj v Pazmáňovom katalógu. Keďže je farnosť malá, možno sa domnievať, že kostol stál tu pre viac okolitých osád. Obec vznikla neskoršie.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš Jakub (Turčiansky Ďur, 1332) farár
1359 sp. - - - - Thomas farár
1360 sp. - - - - Jakub (Turčiansky Ďur, 1360) farár
1375 sp. - - - - Andrej (Turčiansky Ďur, 1375) farár
1423 sp. - - - - Ján(Turčiansky Ďur,1423) farár
1518 - - - - - Ján(Turčiansky Ďur,1518) farár
1559 sp. - - - - Daniel (Turčiansky Ďur, 1559) farár
1560 dec. - 1560 - - Leonard (Turčiansky Ďur, 1560) farár
1620 okolo - - - - Spravujú jezuiti z Kláštora pod Znievom spoločná správa
1626 - - - - - Sanicius, Ján farár
1660 - - - - - Antali, Juraj František farár
1672 máj 4. 1676 - - Radosseni, Michal Leopold farár
1676 - - 1685 - - Kordányi, Martin farár
1685 - - 1689 jún - Mácsy, Juraj farár
1689 - - 1690 - - Andrašovič, Ján farár
1690 - - 1691 - - Raukay, Štefan Ignác farár
1691 júl 30. 1692 - - Uzseróczy Matthaeus, Sigismundus. farár
1692 máj 1. 1699 - - Frančovič, Štefan farár
1699 apr. 29. 1703 pribl. - Sztrányay, Juraj farár ušiel pri Rakoc. povst.
1703 pribl. - 1710 - - Jaslóci, Jakub excurrendo zo Sv. Márie, pri prenasledovaní
1711 - - 1711 - - Jaslóci, Jakub farár
1711 apr. 27. 1711 dec. 11. Terpalík, Ján farár
1712 Ju1. 31. 1730 - - Bánoci, Juraj farár
1730 júl 17. 1733 sept. 24. Plavec, Mikuláš farár
1733 okt. 3. 1743 - - Podivínsky, Pavol farár
1743 sept. 31. +1746 aug. 23. Hoffer, Ján farár
1746 aug. 31. 1750 nov. 7. Tholt, František farár
1750 nov. 15. 1751 - - Mackovič, Jozef farár
1751 sept. 16. 1752 okt. 10. Brankovič, Pavol farár
1752 nov. 13. 1763 nov. 13. Piaček, Ján (Necpaly, 1751) farár
1763 nov. 13. 1772 jan. 29. Štekláč, Jozef farár
1772 feb. 20. 1780 - - Viczen Michael. farár
1780 - - 1790 - - Baroš, Peter farár
1790 - - 1806 - - Sculteti, Juraj farár
1806 - - 1813 - - Bauer, Juraj farár
1813 - - 1838 - - Fürbier Ferdinand farár
1838 - - 1841 - - Belányi Ján farár
1841 - - 1856 - - Listšák, Andrej farár
1856 - - 1888 - - Országh, Ján farár
1888 - - 1891 - - Vojtuššák Karol administrátor
1891 - - 1921 - - Fukas Jozef farár
1921 - - 1924 - - Kúdelka, Anton farár
1924 - - 1929 - - Pánik, Jozef farár
1929 - - 1931 - - Kramár, Karol farár
1931 - - 1941 - - Grnáčik, Jozef farár
1941 - - 1943 - - Bárdoš, Michal farár
1943 - - 1948 - - Várnai Vojtech farár
1948 - - 1956 - - Kráľ, Ladislav farár
1957 - - 1959 - - Hromádka, Ladislav správca farnosti aj T. Michal
1959 - - 1962 - - Marek, Miroslav správca farnosti
1962 - - 1971 - - Hatala, Valentín správca farnosti
1971 - - 1978 - - Administruje sa z Kláštora p. Znievom excurrendo
1978 - - 1979 - - Nociar, Jozef správca farnosti
1979 - - 1981 - - Klimo, Ján (1943-2007) správca farnosti
1981 Júl - 1981 sept. - Oliš, Rudolf administrátor kaplán v Kl. p. Znievom s aplikáciou na Turč. Ďur
1981 Október - 1984 Jún - Oliš, Rudolf správca farnosti
1984 - - 1988 - - Žilka, Štefan správca farnosti