logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Turany

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Gála
Iné mená:
Turany: okres Martin/Žilinský kraj (Turčianska stolica)
1773 Thuran, Turany, 1786 Turan, 1808 Turán, Turany, 1863 Turány, 1873–1877, 1888–1907 Turán, 1882 Turán, Turány, 1913 Nagyturány, 1920– Turany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Krpeľany (80), 2. Nolčovo (4), 3. Ratkovo (2), 4. Šútov (20).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. V Pazmáňovom katalógu sa nenachádza. Reformácia sa sem dostala tak ako v iných turčianskych farnostiach. Kanonická vizitácia r. 1559 píše, že je tu farár Tomáš, ktorý je síce ženatý, ale všetko zachováva po katolícky. Po ňom nasledovali už evanjelicky farári. R. 1673 bol kostol vrátený katolíkom. Za tököliovcov a rákoczyovcov sa ho zase zmocnili evanjelici. Od r. 1714 je stále v kat. správe, ale hmotné postavenie farára bolo slabé a keď sa zmenili pomery po r. 1848, bolo hmotné postavenie natoľko znížené, že farár z takej dotácie nemohol vyžiť, preto od r. 1873 do r. 1899 ostala farnosť neobsadená a pridelená do Sučian. R. 1899 opravili budovy a fara je zase obsadená.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Tomáš(Turany) kňaz
1559 sp. - - - - Tomáš (Turany, 1559) farár
1560 sp. - - - - Ján (Turany, 1560) farár
1673 sp. - - - - Marassik, Ján farár
1681 apr. 15. 1684 jan. 31. Jaslóci, Matej farár
1684 - - - - - Máriássy, Štefan farár
1694 pred - - - - Rahay, Ján farár
1694 júl - +1695 mar. 16. Zlinszky Joannes, Ignatius. farár
1695 apr. 26. 1698 - - Uranovics Martinus farár
1698 mar. 28. 1701 apr. 25. Rudnay, Juraj (1673-1713) farár
1701 máj 18. 1704 - - Sluka, Štefan farár
1704 júl 4. 1713 mar. 5. Maršovský, Andrej farár
1713 okt. 22. 1719 - - Rajecký, Ján farár
1719 feb. 8. 1724 mar. 24. Chynoriansky, Juraj farár
1724 sept. 14. 1730 - - Hradecký, Ján farár
1730 jan. 27. 1733 sept. 24. Tomka, Ján farár
1737 sept. 23. +1772 máj 17. Husár, Pavol farár
1772 jún 4. +1774 máj 3. Medzihradský, Daniel farár
1774 - - 1777 - - Vincze Joannes. farár
1777 - - 1788 - - Ruttkay, Pavol farár
1788 - - 1791 - - Valentini, Jozef farár
1791 - - 1801 - - Kraus, Ferdinand farár
1801 - - 1804 - - Hepner, Anton farár
1804 - - 1840 - - Horecký, Ignác Ján farár
1840 - - 1847 - - Bachta, Ján (1811-1846) farár
1847 - - 1873 - - Pausch Karol farár
1873 - - 1899 - - Administrovali farári zo Sučian excurrendo
1899 - - 1933 - - Lábay, Ferdinand farár
1933 - - 1937 - - Poláček, Jozef (1904-1974) farár
1937 - - 1939 - - Bobrovský, Ľudovít správca farnosti
1939 - - 1942 - - Raniak Ján farár
1942 - - 1947 - - Slivka, Ján (1910-1989) správca farnosti, farár 1943 farár
1947 - - 1954 - - Schrott, Ladislav správca farnosti
1954 - - 1961 - - neznámy kňaz správca farnosti
1961 - - 1976 - - Strmeň, Ladislav farár
1977 - - 1980 - - Ďurica, Ján, SJ správca farnosti