logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Trstené pri Hornáde

Zriadenie:
zmienka 1334
Titul kostola:
sv. Anny (1458)
Iné mená:
Trstené pri Hornáde KS/KI abov. 1773, 1863–1902 Nádasd, 1786 Nádaschd, 1808 Nádasd, Nádossec, 1907–1913, 1938–1945 Abaújnádasd, 1920–1938, 1945–1948 Nádošť, 1948– Trstené pri Hornáde
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1770 - - 1772 - - Korbič, Tomáš farár
1782 - - 1809 - - Miticzky, Ján farár
1809 - - 1811 - - Glósz, Jozef farár
1811 - - 1827 - - Kalász, Andrej administrátor
1828 - - 1837 - - Füzesséry, Štefan administrátor
1837 - - 1838 - - Neumer, Juraj administrátor
1838 - - 1849 - - Therna, František administrátor-farár
1849 - - 1858 - - Ružbarský, Andrej farár
1858 - - 1890 - - Grofcsik, Jozef farár
1889 po - 1890 - - Virág, Pavol administrátor
1890 - - - - - Kollár, Ján (1831-1890) administrátor
1891 - - 1917 - - Javorský, František administrátor
1918 - - - - - Bodnár, Mikuláš administrátor
1944 - - - - - Kunder, Peter farár
1967 - - 1969 - - Špácay, Jozef administrátor
1971 - - - - - Zbojovský, Ján správca farnosti
1980 - - 1990 - - Zonták Vincent, CM, ThLic. administrátor
1990 - - 1992 - - Rimár, Michal farár
1992 - - excurrendo - - Jurčišin, Ferdinand farár