logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Trstené pri Hornáde

Zriadenie:
zmienka 1334
Titul kostola:
sv. Anny (1458)
Iné mená:
Trstené pri Hornáde KS/KI abov. 1773, 1863–1902 Nádasd, 1786 Nádaschd, 1808 Nádasd, Nádossec, 1907–1913, 1938–1945 Abaújnádasd, 1920–1938, 1945–1948 Nádošť, 1948– Trstené pri Hornáde
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1756 - - 1763 - - Kruzslyák, Jozef farár
1763 - - 1765 - - Mrász, Ján farár
1765 - - 1770 - - Brandisz, Baláž farár
1770 - - 1772 - - Korbič, Tomáš farár
1772 - - 1782 - - Loósz, Ignác farár
1782 - - 1809 - - Miticzky, Ján farár
1809 - - 1811 - - Glósz, Jozef farár
1811 - - 1827 - - Kalás, Andrej administrátor
1828 - - 1837 - - Füzesséry, Štefan administrátor
1837 po - 1838 - - Neumer, Juraj administrátor
1838 - - 1849 - - Therna, František administrátor-farár
1849 - - 1858 - - Ružbarský, Andrej farár
1858 - - 1890 - - Grofcsik, Jozef farár
1890 - - 1890 - - Virág, Pavol administrátor
1890 - - +1890 dec. 20. Kollár, Ján (1831-1890) administrátor
1891 - - 1917 - - Javorský, František administrátor
1918 - - +1944 sept. 11. Bodnár, Mikuláš administrátor
1944 - - +1967 apr. 13. Kunder, Peter farár
1967 - - 1969 - - Špácay, Jozef administrátor
1969 - - 1971 - - Špácay, Jozef excurrendo
1971 - - +1979 sept. 7. Zbojovský, Ján farár
1980 - - 1990 - - Zonták Vincent, CM administrátor
1990 - - 1992 - - Rimár, Michal farár
1992 - - 2008 júl 31. Jurčišin, Ferdinand farár
2008 aug. 1. 2008 nov. 25. Hvišč, Jozef, ThLic. farár
2008 nov. 26. 2013 jún 30. Vojtko, Peter, PaedDr. farár
2013 júl 1. 2018 jún 30. Gamrat, Jozef, PhDr. farár