logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Trnava - Kopánka

Zriadenie:
1942
Titul kostola:
Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov (13.9.1942)
Iné mená:
Trnava TT/TA bratisl. 1971 pričl. o. Modranka; 1971–1994 pričl. o. Hrnčiarovce nad Parnou; 1974–1992 pričl. o. Biely Kostol. 1773 Tyrnavia, Nagy-Szombath, Türnau, Trnawa, 1786 Tirnau, Tyrnavia, Nagy-Szombat, Trnawa, 1808 Tyrnavia, Tyrnau, Nagy-Szombath, Trnawa, 1863–1913 Nagyszombat, 1920– Trnava
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Stručné dejiny:
Zriadená 1.8.1942 odčlenením od farnosti Trnava ako farnosť saleziánov.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1942 aug. 1. 1950 - - Hlubík, Ján, SDB administrátor
1950 - - 1952 - - Gazsó, Anton administrátor
1952 - - 1957 - - Malkušák, Agáp Augustín, OFM správca farnosti
1957 - - 1959 - - Ondrušek, Štefan správca farnosti
1959 - - 1969 - - Malý, Vincent administrátor
1969 - - 1988 - - Bleho, Ernest, SDB správca farnosti
1989 - - 2000 - - Surový Vojtech, SDB farár