logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Trnava

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Mikuláša
Iné mená:
Trnava: okres Trnava/Trnavský kraj (Bratislavská stolica) 1971 pričl. o. Modranka; 1971–1994 pričl. o. Hrnčiarovce nad Parnou; 1974–1992 pričl. o. Biely Kostol.
1773 Tyrnavia, Nagy-Szombath, Türnau, Trnawa, 1786 Tirnau, Tyrnavia, Nagy-Szombat, Trnawa, 1808 Tyrnavia, Tyrnau, Nagy-Szombath, Trnawa, 1863–1913 Nagyszombat, 1920– Trnava
-----------------------
Modranka: 1773 Moderdorff, 1786 Modersdorf, 1808 Moderdorf, Modersdorf, 1863 Moderndorf, 1873–1882 Moderdorf, 1888–1907 Modorfalva, 1913 Vágmagyarád, 1920 Moderdorf, 1927–1971 Modranka
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1309 feb. 23 1313 mar. 11. Juraj (Trnava, 1309) farár
1318 sp. - - - - Peter (Bratislava, 1331) farár
1332 medzi 1337 - - - Corradus. farár
1397 sp. - - - - Juraj (Trnava, 1397) farár
1486 pred - 1486 - - Jakub (Trnava, 1486) farár
1510 sp. - - - - Taschner, Štefan farár
1519 sp. - - - - Alexander (Trnava, 1519) farár
1503 po - 1538 - - Pápay, Pavol farár
1538 - - - - - Juraj (Trnava, 1538) farár
1544 sp. - 1560 - - Monoszlóy, Mikuláš farár
1560 sp. - 1562 - - Valentinus farár
1563 - - 1567 - - Telegdy, Mikuláš farár
1568 - - 1574 - - Škoda, Peter farár
1574 - - +1578 - - Garay, Pavol farár
1578 - - 1581 - - Novák, Mikuláš (Trnava, -1581) farár
1581 - - 1604 - - Bánovský, Juraj (16. stor.) farár
1604 - - 1632 - - Pyber, Ján farár
1632 - - 1635 - - Stankovič, Ján, SJ farár
1635 - - 1639 - - Köszeghy, Ján (17. storočie) farár
1639 - - 1642 - - Pálfalvai, Ján farár
1643 - - 1650 - - Rohonci, Štefan farár
1651 - - 1663 - - Segedi, František Leonard farár
1663 - - 1669 - - Gubašoci, Ján farár
1669 - - +1679 - - Schlegel, Juraj farár
1680 - - 1687 - - Péterffy, Ondrej farár
1687 - - +1719 - - Pyber, Ladislav farár
1719 - - +1730 dec. 18. Olas, Pavol (1663-1730) farár
1730 - - +1746 jan. 13. Schmidt, Gregor Juraj farár
1746 - - 1760 - - Szentilonay, Jozef farár
1760 okt. 28. +1771 feb. 6. Okoličáni, Michal (1712-1771) farár
1771 feb. 9. 1779 - - Schwartzer, Ján Ľudovít farár
1779 - - +1823 jan. 26. Peréni, Imrich farár
1823 - - 1831 - - Miškolci, Martin (1763-1848) farár
1831 - - +1842 júl 15. Kunst, Ignác farár
1842 - - +1871 jún 5. Schnell, Juraj farár
1871 - - 1898 - - Očovský, František Augustín farár
1898 - - 1916 - - Halmoš, Ignác farár 1915 čestný kanonik
1916 - - 1942 - - Zelliger, Alojz farár
1942 - - 1947 - - Lazík, Ambróz farár
1947 - - 1953 - - Raška, Augustín farár Počas väzenia ho zastupoval A. Lazík
1954 - - 1958 - - Packa, Vojtech administrátor 1951 člen Synodálnej skúšobnej komisie (Examinatorium synodale), 1954 dekan
1958 - - 1972 - - Malec, Ján administrátor
1972 - - 1975 - - Hollý, Ľudovít administrátor dekan dištriktu, riaditeľ bisk. kancelárie
1975 - - 1981 - - Šatura, Štefan administrátor riaditeľ AB kancelárie
1981 - - 1995 - - Slamka, Jozef farár
1995 júl 1. 2009 - - Polák, Imrich farár 1993-2004 konzultor, od 30. júla 1995 dekan, od 23. sept. 1996 školský dekan