logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Trhová Hradská

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Antona Paduánskeho
Iné mená:
Trhová Hradská : okres Dunajská Streda/Trnavský kraj (Bratislavská stolica) 1960–1990 zlúč. s o. Horné Mýto do o. Trhové Mýto.
1773 Vasáruth, 1786 Wáschárút, 1808, 1863, 1892–1920, 1938–1945 Vásárút, 1873–1882 Vásárut, 1888 Vasárút, 1927–1938, 1945–1948 Trhová Hradská, Vásárút, 1948–1960, 1990– Trhová Hradská
Trhové Mýto: 1960–1990 Trhové Mýto
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Horné Mýto (1.100). k. sv. Jána Nep. (1757).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Andrej (Trhová Hradská, 1332) farár
1614 - - 1614 - - Babothy, František farár
1630 sp. - - - - Székely, Štefan farár
1632 a 1634 - sp. - Fabricius, Andrej farár
1639 sp. - - - - Švehla, Juraj farár
1642 sp. - - - - Mohácsi, Juraj farár
1647 sp. - - - - Megyery, Jakub farár
1668 sp. - 1676 - - Illyés, Ondrej Jozef farár
1676 apr. 25. 1678 - - Kürthy, Juraj farár
1678 - - 1688 - - Lipthay, Štefan farár
1688 nov. 18. 1691 apr. 22. Mártonffy, Juraj farár
1691 apr. 30. 1702 - - Árokszállássy, Martin farár
1702 máj 18. 1710 - - Fekete, Juraj (18. stor.) farár
1710 - - 1711 - - Winkler Andreas. farár
1711 máj 8. 1711 - - Nemeček, Štefan farár
1711 máj 25. 1712 - - Orbán, Matej Alojz farár
1712 jan. 24. 1714 - - Fábry, Jakub farár
1714 máj 16. 1716 - - Palášty, Martin farár
1716 júl 15. 1716 - - Szapanczy, Martin farár
1716 júl 15. 1730 - - Horváth, Anton (Trhová Hradská, 1715) farár
1730 jún 17. 1731 júl 21. Lendvay, Jozef farár
1731 aug. 10. 1733 dec. 18. Földesy, Štefan farár
1733 dec. 30. +1764 máj 28. Fehér, Demeter farár
1764 júl 5. +1787 jan. 29. Hidass, Pavol farár
1787 - - 1790 - - Korbélyi, Michal farár
1790 - - +1836 jún 2. Vörös, Jozef farár
1836 - - 1869 - - Döme, Andrej farár
1869 nov. 29. 1883 apr. 5. Ježo, Michal farár
1883 júl 17. 1904 - - Vanicsek Franciscus. farár
1904 - - 1905 - - Gáspáry, Július administrátor
1905 - - +1942 jún 18. Tölgyessy Eugen farár
1942 - - 1971 - - Megyer, Jozef farár
1971 - - 1975 - - Moksó, Ján správca farnosti
1975 - - 1977 - - Rablánsky, Silvester správca farnosti
1977 - - 1999 - - Gábris, Ján správca farnosti
1999 - - 2007 jan. 1. Gábris, Ján farár