logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Trebušovce

Zriadenie:
1332
Titul kostola:
Kostol sv. Petra, apoštola
Iné mená:
Trebušovce : okres Veľký Krtíš/Banskobystrický kraj (Hontianska stolica)
1773, 1786 Terbegecz, Terbussowce, 1808 Terbegec, Terbussowce, 1863–1913, 1938–1945 Terbegec, 1920 Trebušovce, Terbušovce, 1927–1938, 1945–1948 Trebušovce, Terbegec, 1948– Trebušovce
Stručné dejiny:
Teraz filiálka farnosti Kamenné Kosihy.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Lecatus farár
1332 medzi 1337 - - - Benedikt(1332,Trebušovce) kňaz
1688 dec. - - - - Bárány, Joannes farár
1692 júl 6. 1697 - - Szklabonyai Stephanus. farár
1697 máj 2. 1702 - - Szobonecz Stephanus. farár
1702 aug. 6. - - - Pataky, Vojtech farár